Kako moliti krunicu oslobođenja?

Krunica OSLOBOĐENJA je biblijska krunica. Moli se na običnu krunicu s pet desetica. Dok molimo krunicu, više od 200 puta izgovaramo ime ISUS, IME po kojem nam dolazi spasenje. »Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti« (Dj 4, 12).

Umjesto Očenaša ponavljamo i vjerujemo u Isusove riječi: „Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti oslobođeni“ (IV 8, 36). Umjesto Zdravomarije sjećamo se Isusova ulaska u Jerihon kad je slijepac sjedio na ulici i čuo gdje mnoštvo prolazi. Tad je pitao što se to događa, a oni mu rekoše „Isus Nazarećanin prolazi“, a on onda povika iz svega glasa: „Isuse, Sine Davidov, smiluj se.”

Krunica oslobođenja moli se ovako:

Vjerovanje

1x Očenaš, Zdravomarijo i Slavaocu

Na veliko zrno (umjesto Očenaša molimo) 1x:

Isuse, ako me ti oslobodiš, uistinu bit ću oslobođen (Iv 8, 36)

Na mala zrnca 10x:
Isuse, smiluj mi se,
Isuse, ozdravi me,
Isuse, spasi me,
Isuse, oslobodi me.

Na veliko zrno (umjesto Slavaocu molimo) 1x:

Isuse, ako me ti oslobodiš, uistinu bit ću oslobođen (Iv 8, 36)

Na kraju krunice:

Zdravo Kraljice, Majko Milosrđa…

Molitvom ove krunice može doći spasenje i u tvoju kuću, u tvoj život, i za sve one za koje budeš molio.

Svaku deseticu krunice možete namijeniti za razne potrebe, npr. prvu deseticu za sebe osobno, drugu deseticu za svoju obitelj, treću deseticu za svećenike, biskupe i papu, četvrtu deseticu za vjernike, za katoličke laičke zajednice i sve one koji žele služiti Kristu, petu deseticu za sve one koji su se preporučili u molitve ili sami izrecite nakane za koje smatrate da trebate moliti ili za što vas Duh Sveti nadahne da molite.

Ako molite za druge, onda molite krunicu u množini:

Na veliko zrno (umjesto Očenaša) 1x:

Isuse, ako nas ti oslobodiš, uistinu bit ćemo oslobođeni! (Isuse, ako ih ti oslobodiš, uistinu bit će oslobođeni).

Na mala zrna 10x:

Isuse, smiluj nam se (Isuse, smiluj im se)
Isuse, ozdravi nas (Isuse, ozdravi ih)
Isuse, spasi nas (Isuse, spasi ih)
Isuse, oslobodi nas (Isuse, oslobodi ih)

Na veliko zrno (umjesto Slavaocu) 1x:

Isuse, ako nas ti oslobodiš, uistinu bit ćemo oslobođeni!
(Isuse, ako ih ti oslobodiš, uistinu bit će oslobođeni)

Ako krunicu molite za određenu osobu, onda možete moliti ovako:

“Isuse, ako ti oslobodiš (ime osobe), onda će (ime osobe) biti slobodan/slobodna (oslobođena)!”

Isuse, smiluj se (ime osobe)!

Isuse, izliječi (ime osobe)!

Isuse, spasi (ime osobe)!

Isuse, oslobodi (ime osobe)!

 

Preuzeto sa stranice: rastimougospodinu.com

Foto: Unsplash