PITAJTE SVEĆENIKA Zašto moliti ako je sve u Božjim rukama?

Dragi don Damire, koja je funkcija molitve? Odnosno, ako nam je Bog dao slobodnu volju za činjenje kako dobra, tako i zla, koja je onda...