Katekizam Katoličke Crkve u 365 dana

Projekt „Muževni budite” pokrenuo je još jednu inicijativu kojoj je cilj izgradnja katoličkih muškaraca naziva „Katekizam Katoličke Crkve u 365 dana”. Kao što joj samo ime govori, ova inicijativa potiče na svakodnevno čitanje knjige koja je temelj razumijevanja onoga što kao katolici vjerujemo, ali i omogućava razmatranje tema koje se iz dana u dan vežu jedna na drugu.

Bez obzira na mnoge predrasude prema Katekizmu Katoličke Crkve (KKC), on nije još samo jedna knjiga nego Božje djelo, magna carta uvelike potrebnog katehetskog navještaja. On nije još jedan popis grijeha i zabrana, nego odgovor na pitanje što je čovjek i kako bi trebao živjeti. Svatko tko želi bolje upoznati i razumjeti svoju vjeru, trebao bi se koristiti ovom vrijednom knjigom koja će mu pomoći da se učvrsti u vjeri, ali i da je može argumentirano obraniti.

Naravno, KKC nije jednostavna knjiga i svakako nije knjiga koja se čita u dahu, već je to knjiga koja se prolazi iz odlomka u odlomak, u kojima razmatramo o istinama naše vjere.

Što se tiče njegove strukture, KKC ima četiri dijela. U prvom se dijelu obrađuje Vjerovanje uz detaljno tumačenje svakog zaziva Nicejsko-carigradskog vjerovanja, a drugi dio obrađuje svete sakramente. Tema trećeg dijela je dekalog, tj. 10 Božjih zapovijedi, a tema četvrtog dijela je molitva. U sklopu te četveročlane strukture, u KKC-u se sveukupno nalazi 2865 preglednih točaka koje obrađuju određenu temu.

Za potrebe ove inicijative, kronološki smo podijelili tih 2865 točaka u 365 smislenih dijelova, za koje je potrebno odvojiti samo 5-10 minuta čitanja svakog dana. Idealno bi bilo pročitati točke za svaki dan ujutro pa kroz dan razmišljati o njima jer smisao ove inicijative jest ne samo proći kroz određene točke, nego njih razmatrati, prebirati u srcu i, na kraju, usvojiti.

Inicijativa „Katekizam Katoličke Crkve u 365 dana” započinje 1. srpnja, a završava 30. lipnja. Prijave na inicijativu moguće su do 30. lipnja pomoću ove poveznice, nakon čega prijavljenima šaljemo raspored čitanja KKC-a s uputama.

A do tada, ako nemate svoj primjerak KKC-a, trk u knjižare. Bogatstvo duhovne misli sažeto u takvoj jednoj knjizi trebalo bi se naći na svakoj polici. I svakodnevno čitati.