Molitva vojnika

Molio sam Boga za jakost,
a on me načinio slabim
da bih bio skroman i ponizan.

Molio sam njegovu pomoć
da bih činio velika djela,
a on me učinio malenim
da bih činio dobra djela.

Molio sam za bogatstvo i dobra
da bih bio sretan i bezbrižan,
on me učinio siromašnim
da bih bio mudar, neovisan i slobodan.

Molio sam za sve stvari ovog svijeta
kako bih uživao život.
A on mi dade život
da bih se radovao stvarima u svijetu.

Ništa nisam dobio od onoga što sam tražio,
ali sam dobio sve ono
što je bilo dobro za mene.

Moja je molitva bila protiv mene uslišana.
Jer sam blagoslovljeni čovjek među svim ljudima.

Nepoznati vojnik u američkom građanskom ratu

 

Foto: Unsplash