VIDEO p. Gaudencije Vito Spetić: Danas mnogi vjernici žive u laži

„Kada dođe Duh Istine upućivat će vas u svu istinu” stoji u Svetom pismu, a p. Gaudencije Vito Spetić progovorio je u svojoj nedavnoj propovijedi o kojoj se tu istini radi.

Prema njemu, radi se o dvije istine koje treba tražiti: istinu o sebi i istini o Bogu, koje su temelj duhovnosti, a koje je i usporedio.

„Traženje istine o Bogu je vrlo ugodno. Možemo čak reći prekrasno. Čovjek koji traži Boga, koji je bogotražitelj, ne može se prestati Njime oduševljavati. Božjom ljubavlju. Božjim milosrđem. No već je malo teže tražiti istinu o sebi”, ističe p. Gaudencije.

Znamo li istinu o sebi? Dopuštamo li Duhu Božjem da nas upućuje u istinu o nama? Odgovor na ova pitanja je NE, zbog čega mnogi vjernici danas žive u laži.

O kojim se lažima radi, poslušajte u propovijedi u nastavku.