Uloga muža i oca po Božjem naumu jedinstvena je i nezamjenjiva. Međutim, u ovim nemirnim vremenima doživljavamo krizu muževnosti i očinstva. Bog nastavlja podizati ljude za svete pozive supruga i oca, no mnogi ne znaju što znači biti muškarac, a kamoli pravi muž i otac, prema Božjem naumu.

Sveti Josip moćan je vodič i pratitelj ljudima koji teže prema svetosti u ovim pozivima. Njegov život svjedoči o njegovoj moći posredništva za muževe i očeve.

Napokon, biti zaručnik Blažene Djevice Marije i zemaljski Kristov otac bila je najveća misija ikad dana bilo kojem muškarcu. Budući da Božje milosti odgovaraju jedinstvenom pozivu koji On ima za svakoga od nas, sveti je Josip morao primiti najnevjerojatnije milosti. To mu je omogućilo da u potpunosti sudjeluje u ispunjenju Božje volje za cijelo čovječanstvo.

Evo četiri lekcije koje ljudi mogu naučiti od svetog Josipa dok nastoje živjeti Božji plan za bračnu i očinsku ljubav.

  1. Budi čuvar i zaštitnik

Sveti Josip bio je zaštitnik i čuvar Gospe i Isusa. Uzeo je Mariju za suprugu unatoč misterioznim okolnostima njezine trudnoće. Doveo je Blaženu Majku i dijete Isusa u Egipat kako bi izbjegao pokolj nevine dječice. Vratio ih je u domovinu kad je sve bilo na sigurnom kako bi se ispunilo proroštvo iz Svetog pisma.

Božja je zamisao da muževi i očevi budu čuvari i zaštitnici, prihvaćajući mušku ulogu koja im je povjerena. Pozvani su da čuvaju svoje žene i djecu: fizički, duhovno, moralno i emocionalno.

Mnogo opasnosti prijeti obitelji u društvu koje je svoje muškarce uglavnom feminiziralo. Kakva god poruka svijeta bila, Bog je muževima i očevima iz razloga dao poseban autoritet. Pozvao ih je da hrabro služe kao čuvari i zaštitnici obitelji – domaće crkve – baš kao što je to činio sveti Josip.

2. Prihvati dar Božjeg plana za svoj poziv

Bog je ljubav supružnika namjeravao oblikovati prema Kristovoj ljubav prema svojoj zaručnici, Crkvi. Očinstvo je zamišljeno kao zemaljski odraz Njegove zavjetne ljubavi prema nama kao Njegovoj djeci.

Sveti Josip prepoznao je te darove i njihova Darivatelja. Veći dar nikada nije povjeren nijednom drugom čovjeku. I budući da je Josip bio poslušan Božjem naumu, Sin Božji je rastao, napredovao, živio među nama i ispunio Božji plan za naše spasenje. Josip je život (u skromnoj neizvjesnosti) položio u službu Bogu, svojoj obitelji i, u konačnici, svijetu.

Brak i očinstvo uzvišeni su Božji darovi, no obiteljski život daleko je od savršenstva. On zahtijeva od nas da prihvatimo mnoge stvari koje su neočekivane, a katkad i neželjene.

Josip je pustio vlastita očekivanja od bračne ljubavi i očinstva. Dao ih je Bogu, a Bog mu je dao istinski mir dok je ostvarivao ono što je Bog naumio.

Kad muž i otac cijelo svoje biće stavi na raspolaganje Bogu, kao što je to učinio sveti Josip, on je u stanju vidjeti te darove u duhovnom svijetu – ne samo kao sadašnju zemaljsku stvarnost. Svoju ženu i djecu može voditi u nebo kako bi ispunio Božji plan. Može potpunije živjeti dar svog poziva i primiti mir koji proizlazi iz počivanja u volji Božjoj.

3. Živi u vjernosti prema Bogu

Josip je bio čovjek duboke vjere. Čeznuo je za dolaskom obećanog Mesije.

Zbog svoje nevjerojatne vjere, mogao je djelovati u poslušnosti Bogu čak i u najneugodnijim okolnostima. Potpuno je vjerovao i imao povjerenja, a Bog ga je obdario milostima srazmjernima njegovoj vjeri i poslušnosti. Na taj je način primio mudrost i druge darove koji su mu bili potrebni kako bi vodio Mariju i Isusa kao duhovna glava Svete obitelji.

Današnjim muževima i očevima potrebna je snažna vjera kako bi se mogli suočiti s izazovima i pogibeljima našega svijeta, posebno u vođenju svojih obitelji.

Život svetog Josipa pokazuje kako potpuna vjernost Bogu olakšava poslušnost, jača vjeru i donosi milosti cijeloj obitelji.

4. Traži Gospodina u tišini

Tišina je karakterizirala život svetog Josipa.

Navještenje, Utjelovljenje i Rođenje Isusovo bili su zaogrnuti tišinom. U tihom prostoru molitve nalazimo Boga koji nas čeka, govori nam, poučava nas i smiruje nas. Vodi nas u tišini. Tamo otkrivamo intimnu i osobnu prirodu Božje ljubavi prema nama. U molitvenoj tišini održavamo vlastitu dvostruku viziju života: tj. od našeg Spasitelja učimo zagrliti i nebo i Križ.

Ako muževi i očevi traže Boga u tišini i molitvi, daleko od komešanja svijeta, ojačat će. Tada će, poput svetog Josipa, prepoznati više Božje velikodušnosti nego što su to ikad zamišljali.

 

Muževi i očevi: Idite k Josipu!

Crkva je počela naučavati da je ovo vrijeme posebno vrijeme svetog Josipa.

To nije slučajno.

U ovim nemirnim vremenima uloga supruga i oca od presudne je važnosti za društvo. Sveti Josip uzor je i vodič za sve muškarce koji žive u tim pozivima. Može ih pratiti, jačajući ih da se suprotstave opasnostima koje danas prijete obiteljskom životu.

Poznat je po mnogim imenima koja odražavaju njegovo duhovno očinstvo i ulogu u povijesti spasenja, kao što su, primjerice, zaštitnik obitelji, ogledalo strpljivosti, uzor muževa i očeva, ures domaćeg života, strah zlih duhova i glavar slavne obitelji.

Ne sumnjajte da će vam sveti Josip doći u pomoć u vrijeme potrebe. Njegov je zagovor moćan pred Božjim prijestoljem. Duhovni je otac, moćan pratilac i vodič. Sveti Josip je brižna ljudska slika Božjeg očinstva.

Ite ad Joseph, glasi latinska izreka. Idite k Josipu! Tražite njegov zagovor.

 

Molitva svetom Josipu za muževe i očeve

Sveti Josipe, Prečisti Marijin zaručniče i Isusov zaštitniče, tvoj je život bio ispunjenje svete dužnosti s ljubavlju u tvome pozivu. Zaštiti sve muževe i očeve koji imaju povjerenja u tebe. Prati ih u njihovim borbama i poteškoćama. Okruži ih svojom brižnom prisutnošću. Daj im mudrost da žive svoj poziv onako kako to Bog namjerava. Pribavi im duševni mir koji proizlazi iz počivanja u volji Božjoj. Dovedite ih u božansku bliskost s našim Gospodinom i Gospom usred briga ovozemaljskog života. Blagoslovi njihove žene i djecu brižnim obiteljskim životom. Otkrij im Isusa dok vjerno vode svoje obitelji i ostani s njima kao duhovni otac, sada i zauvijek. Amen.

Sveti Josipe, glavaru slavne obitelji, moli za nas!

 

Kakvu je ulogu sveti Josip odigrao u tvojem životu? Kako se zauzeo za tebe? Pošalji nam svoje svjedočanstvo!

 

Preuzeto sa stranice catholiccompany.com

Preveo: K.P.