Odnedavno preko zaklade „Sveta Maravillas od Isusa” možete nabaviti nešto što Hrvatska do sada nije imala, a riječ je o malenom štitu Srca Isusova (šp. detente). Također je poznat i kao „maleni škapular Presvetog Srca”, iako to nije škapular u pravom smislu riječi.

Riječ o amblemu koji se nosio na prsima, a ima sliku Presvetog Srca. Znak je naše ljubavi i našeg ufanja u Njegovu zaštitu. Sastoji se od komadića tkanine ili papira na kojem je naslikana ili izvezena slika Srca Isusova, okružena riječima: „Odstupi, Srce Isusovo je sa mnom”.

Sigurni smo da će mnogi – muškarci, žene i djeca – od sada naći zaštitu od bolesti, nesreće, opasnih situacija… upravo u ovom predmetu. Naime, njegovo podrijetlo nalazimo u ukazanjima svetoj Margareti Mariji Alacoque (1647. – 1690.) koja je bila redovnica samostana Pohoda Marijina u Paray-le-Monialu (Francuska). To potvrđuju dva pisma koja je ona napisala svojoj bivšoj poglavarici, časnoj majci Saumaise, 24. kolovoza 1685. i 2. ožujka 1686. godine.

„(Naš Gospodin)… mi je obećao da svi koji se posvete ovom Presvetom Srcu neće biti osuđeni na pakao te da će On, budući da je izvor svih blagoslova, u izobilju izlijevati blagoslove na sva mjesta na kojima bude izložena slika ovog presvetog Srca…ˮ

„…želi da vi date izraditi slike s prikazom Njegova Presvetog Srca kako bi ih, svi oni koji mu žele iskazati čast, mogli objesiti u svojim kućama. Također, želi da se izrade male sličice koje bi se mogle nositi oko vrata.”

Također, mali štit Srca Isusova se na poseban način dijelio svim vjernicima 1720. godine za vrijeme strašne kuge u Marseilleu (Francuska) kada su ga nazivali „spasom”, s obzirom na to da je Isus obznanio Ani Magdaleni Rémuzat, redovnici iz reda Pohoda Marijina, iz Marseillea, koliku će štetu uzrokovati strašna bolest. No dao joj je i do znanja koliku će čudesnu pomoć grad dobiti ako se bude utjecao Njegovu Presvetom Srcu. Stoga je časna sestra Ana Magdalena, uz pomoć zajednice, napravila na tisuće amblema koje su se potom dijelili po čitavom gradu, ali i okolici. Kao što nam svjedoči povijest, kuga je nestala ubrzo nakon toga.

Širenju Malenog štita Srca Isusova doprinio je i slučaj nadnaravne zaštite koji se dogodio jednom mladom Rimljaninu. Mladić se prijavio za pripadnika pješačke snage formirane za obranu Papinske države u borbi za ujedinjenje Italije u 19. stoljeću. Prije polaska majka mu je oko vrata objesila Maleni štit Srca Isusova. Tijekom jedne bitke mladića je u prsa pogodio metak koji se zaglavio točno u sličici Srca Isusova te je tako mladić ostao neozlijeđen.

Papa Pio IX. dao je poseban blagoslov za sve škapulare koji se izrađuju prema istom modelu. Ubrzo su se prozvali Maleni štit Srca Isusova te su imali kružni oblik na kojem je pisalo:

„Odstupi, Srce Isusovo je sa mnom.”

U Apostolskom breveu (20. srpnja 1873.) navodi se kako se na njega ne primjenjuju opća pravila kao za škapulare u punom smislu riječi jer nije potreban poseban blagoslov, kao ni ceremonija ili upis u neko posebno udruženje, može biti napraviti od bilo kakvog materijala, a tekst nije obvezan.

Svi koje zanima nešto više o malom štitu, mogu se javiti Zakladi.