Muževi, ljubite svoje žene

Inicijativa Muževi, ljubite svoje žene ili ‘prva srijeda u mjesecu’ jest inicijativa nastala po uzoru na inicijativu poteklu iz Amerike, a koja je poznata kao e5men.org prema biblijskom citatu iz Poslanice Efežanima. Dosad nije bila previše promovirana u Hrvatskoj pa nam je cilj proširiti je, ali i nadopuniti stavljanjem naglaska i na molitvu koja kod posta često izostaje, a koja je također od velike važnosti za naš duhovni rast, ali i za duhovni rast one osobe za koju molimo i postimo. Bez molitve naš post (p)ostaje dijeta.

Molitva i post prve srijede u mjesecu sastoji se od prigodnog citata iz Svetog pisma i razmatranja koji se čitaju te pripravne molitve koja se moli večer prije samog posta (ako ne stigneš te večeri, možeš to obaviti i sljedećeg dana, u srijedu). Na sam dan posta moli se Gospina krunica (preporučaju se žalosna otajstva) i litanije sv. Josipa. Svakako se toga dana preporuča i odlazak na sv. misu s nakanom za (buduću) suprugu jer je sv. misa najuzvišenija molitva koja se može prinijeti Bogu.

Posti se o kruhu i vodi. Dakle, strogi post. Velike se milosti dobivaju po njemu, ali se ne preporuča onima koji boluju od dijabetesa, hipoglikemije ili neke druge kritične bolesti. Također, svakome je ostavljeno na izbor koliko će na dan posta konzumirati kruha i vode. Posti se od ponoći do ponoći.

Ako se pravovremeno prijaviš, citat iz Svetog pisma, njegovo razmatranje i pripravnu molitvu dobit ćeš najkasnije do prvog utorka navečer. Prijaviti se možeš putem mail adrese muzevnibudite@gmail.com s opisom ‘Muževi, ljubite svoje žene’.

Rado ćemo pročitati tvoje svjedočanstvo molitve i posta za (buduću) suprugu ako nam ga napišeš.

Neka se po tvojoj molitvi i žrtvi izlije obilje Božjeg blagoslova na tebe i tvoju (buduću) suprugu!