Moje spasenje jest moj sav posao; ako ja o njemu ne mislim, tko će o njemu misliti za mene?

Jest moj posao o meni svemu, o duši mojoj i o tijelu mojem; ako ga ja ne utemeljim, tko će ga utemeljiti za mene?

Jest moj posao o svemu meni za sve vijeke; ako ga ja ne izvršim, tko će ga izvršiti za mene? Šta dakle mislim? Zašto ne nastojim sa svom pomnjom spasti dušu svoju?

Nemam ništa drugo draže nego ovu jedinu dušu svoju; nemam ništa drugo od veće cijene nego ovu jedinu besmrtnu dušu svoju. Ako nju jedan put izgubim, jao, sve sam po sve vijeke izgubio za sebe. 

Prinesi sebe presvetoj Trojici po rukama prečiste Djevice Marije, anđela čuvara i sveca današnjega; i odluči, da ćeš svako djelo svoje činiti na veću Božju slavu i spasenje duše svoje.

U to ime reci tri puta: Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu; kako bijaše na početku, i sada, i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.

Spomeni se danas često besjede Kristove: Kakva je korist čovjeku, ako sav svijet dobije, a duši svojoj naudi?

 

otac Antun Kanižlić (1699. – 1777.), “Kratka promišljanja o četiri posljednje stvari svakoga čovjeka”

Foto: Pixabay