Udruga ”Hrvatska za Život” pokrenula je svakodnevnu molitvu krunice za prestanak pobačaja u Hrvatskoj i u svijetu na koju nas potiče preko novo otvorene mrežne stranice ”Ružarij.com”. Kao razlog otvaranja ove mrežne stranice navedeno je sljedeće:

Svjesni smo koliko je molitva krunice utjecala na živote pojedinaca i na sama svjetska zbivanja.

Zato smo kao udruga Hrvatska za Život pokrenuli inicijativu svakodnevne molitve krunice za prestanak pobačaja u Hrvatskoj i svijetu. Sve o Udruzi možeš pronaći na službenom webu OVDJE.

Nadahnulo nas je proroštvo iz pobožnosti Duši Kristovoj da će kada na svijetu prestane grijeh pobačaja završiti svi ratovi. Katolička Crkva potvrdila je autentičnost ove pobožnosti iz Poljske o kojoj ćemo te pobliže upoznati u posebnoj rubrici.

Povezujemo ovo proroštvo s Gospinom porukom u Fatimi da se molitvom krunice i ratovi mogu zaustaviti.

Bezgrješno Srce Marijino će trijumfirati, a jedan od vidljivih znakova pobjede njezinoga srca svakako je i pobjeda kulture života nad kulturom smrti.

Zlo pobačaja će biti okončano, a mi ovom inicijativom uza sve ostale inicijative i projekte službeno krećemo s molitvom krunice svaki dan.

Ako nisi do sada molio krunicu, počni i uz ostale ubroji ovu nakanu. Ako si molio povremeno, počni moliti svaki dan i ubroji ovu nakanu. Ako već moliš svaki dan, ubroji ovu nakanu i preporučamo još jednu deseticu.
Preporučamo nakon krunice i litanija lauretanskih da izmoliš i litanije Duši Kristovoj za obnovu čovječanstva koje možeš pronaći u posebnoj rubrici o pobožnosti Duši Kristovoj.

Ako si spreman na još više, preporučamo ružarij!

Svakako je važno za svakog pojedinca u apostolatu za život molitva i post, redoviti sakramentalni život, slavljenje mise osim nedjeljom i kroz tjedan, imati kvalitetnog duhovnika i duhovnog savjetnika, dva puta godišnje sudjelovati na kvalitetnoj duhovnoj obnovi, dobro poznavanje Svetog pisma, crkvenih dokumenata, enciklika i pobudnica vezanih za dostojanstvo čovjeka i kulturu života.

Ova inicijativa je, dakle, službena i sve nas povezuje. Uz ovo, za svakoga od nas važni su i navedeni, možemo tako reći, duhovni stupovi.

Organizacijski tim udruge Hrvatska za Život