Može li se danas živjeti u predbračnoj čistoći? Na koji način je živjeti i što je potrebno jednom mladiću i/li djevojci da može sačuvati svoje dostojanstvo u vezi i samačkom životu? U ovoj videokatehezi objašnjeno je na koji način i s kime se jedino može u potpunosti živjeti predbračna čistoća.

Videokateheze poput ove dio su projekta ”Prava ljubav čeka” koji provodi Josip Matezović, mladi vjeroučitelj iz Vinkovaca, a koji govori o ljepoti i blagoslovu života u predbračnoj čistoći. Sastavljen je od tri predavanja na temu predbračne čistoće i teologije tijela te individualne radionice. Moguće je dogovoriti gostovanje programa na tvojoj župi. Za više detalja i dogovor oko termina posjeti: https://www.facebook.com/pravaljubavceka https://www.instagram.com/pravaljubav… ili na mail adresi: pravaljubavceka@gmail.com.