Psalam 51 – najbolja molitva koju možemo moliti u vrijeme osobnih i društvenih kriza

Psalam 51 jedan je od najpoznatijih pokajničkih psalama, a napisao ga je sam kralj David nakon što je zbog grijeha s Bat-Šebom izgubio dijete. On je jedna od najboljih molitava koje možemo moliti u vrijeme kriza koje su rezultat naših grijeha.

Psalmi, molitve u stihu, zauzimaju velik dio Starog zavjeta, a sadrže molitve pokajanja, iskazivanje poštovanja Bogu, ali i proroštva najave dolaska Spasitelja svijeta, tj. Mesije.

Psalam 51 molitva je pokajanja, u kojoj je David ogolio svoju dušu, ponizio se pred Bogom, priznao svoj grijeh i zatražio oprost. U jednom dijelu on moli: „Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!“ (Ps 51, 12).

Zanimljivo je kako David govori o čišćenju svoga srca nakon svega što mu se, njegovom krivnjom, dogodilo. Nakon što mu je umrlo dijete koje je bilo plod njegove pohlepe i požude. Nakon što je u vrijeme ratovanja ostao kod kuće, spavao s Bat-Šebom, ženom svojega vojskovođe Urije Hetita, začeo s njom dijete i, na kraju, ubio njezina muža.

Jedna loša Davidova odluka bila je okidač za čitav jedan lanac loših odluka. Tek nakon što je dotaknuo dno dna, David moli za čisto srce, napisavši tako jedan od najmoćnijih, najdubljih i najljepših psalama u Svetome pismu.

Kad se dogode krize u našem životu, mi nerijetko za njih počinjemo okrivljavati druge, upirati prstom, a opravdavati sami sebe. Često dođe i do mržnje u našem srcu, a u krajnjim slučajevima i do nasilja. Međutim, najbolji način borbe protiv naših kriza nisu teške riječi, udarci i težina u našim srcima nego – pokajanje.

Psalam 51 predivan je primjer pokajanja koji bi svatko od nas trebao nasljedovati. David je priznao svoj grijeh (Ps 51 3, 14) i činjenicu da je zapravo zgriješio protiv Boga (Ps 51, 4) i time nama dao primjer da se u svim svojim krizama trebamo poniziti i zavapiti Bogu za oproštenje.

Neke se krize događaju zbog naših grijeha, neke zbog obiteljskih grijeha, neke su plod grijeha našega roda, a neke čitavoga naroda. Proroci su znali da je kazna zadesila židovski narod jer su se odvratili od Boga i činili ono što je Bogu mrsko, čime su iz godine u godinu samo povećavali grešno breme židovskoga naroda. Takvo se breme nagomilalo i u našem narodu, a Bog ga može olakšati ako se pokajemo za osobni i kolektivni doprinos tome bremenu.

Stoga u teškim danima uzmimo u ruke Sveto pismo i neka nam pogled padne upravo na psalam koji iz temelja mijenja naše srce – Psalam 51. Neka nam Davidova molitva upućena Bogu bude svagda na usnama i neka nas po njoj Bog spasi iz naših osobnih i društvenih kriza.

Psalam 51

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.

Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom:
pravedan ćeš biti kad progovoriš,
bez prijekora kada presudiš.
Evo, grešan sam već rođen,
u grijehu me zače majka moja.

Evo, ti ljubiš srce iskreno,
u dubini duše učiš me mudrosti.
Poškropi me izopom da se očistim,
operi me, i bit ću bjelji od snijega!

Objavi mi radost i veselje,
nek’ se obraduju kosti satrvene!
Odvrati lice od grijeha mojih,
izbriši svu moju krivicu!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Učit ću bezakonike tvojim stazama,
i grešnici tebi će se obraćati.

Oslobodi me od krvi prolivene,
Bože, Bože spasitelju moj!
Nek’ mi jezik kliče pravednosti tvojoj!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja naviještati hvalu tvoju.

Žrtve ti se ne mile,
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan,
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu
i opet sagradi jeruzalemske zidine!
Tada će ti biti mile žrtve pravedne
i tad će se prinosit’ teoci na žrtveniku tvojemu.

 

Foto: Unsplash