Snažna molitva ocu Anti Antiću

Otac Ante Antić (1893. – 1965.) poznati je hrvatski katolički svećenik, franjevac, ispovjednik i duhovni vođa koji je umro na glasu svetosti.

Dana 5. svibnja 2015. dobio je naziv časnog sluge Božjeg, a po njegovu je zagovoru nakon njegove smrti do danas zabilježeno više od 5000 uslišanja.

Da bi bio proglašen blaženim, vjernici i svećenstvo mole sljedeću molitvu, pri čemu mole i za njegov zagovor u svojim osobnim potrebama:

Bože, Oče naš, izvore svakog dobra!

Sin nas je Tvoj poučio da budemo savršeni i milosrdni po uzoru na Tvoju dobrotu. U Duhu Svetom, Ti si slugu svoga oca Antu Antića uzdigao do savršenog vršenja Tvoje svete volje. Proslavi, Gospodine, slugu svoga i na ovoj zemlji čašću svetaca, a meni po njegovu zagovoru udijeli milost za koju Te sada posebno molim…

(sada navedite osobnu molbu za koju molite)

Nadasve mi daruj svoje svjetlo i milost da poput oca Antića sve činim i trpim iz ljubavi prema Tebi koji si sa svojim Sinom i Duhom Svetim izvor svakoga dobra i smirenja svih srdaca. Amen.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu… (triput)