Započela je korizmena kampanja inicijative „40 dana za život”

Danas, na Čistu srijedu, 22. veljače, započela je još jedna kampanja miroljubivog bdjenja inicijative „40 dana za život” i trajat će do Cvjetnice, 2. travnja.

Molitva i post, miroljubivo bdjenje i osvješćivanje lokalne zajednice o problemu pobačaja stupovi su ove Inicijative.

Miroljubivo bdjenje će se ove kampanje odvijati u 37 hrvatskih gradova, u zajedništvu s više od 600 gradova svijeta. Ovu kampanju Inicijativa u Hrvatskoj posvećuje svim majkama i zato se posebno utječe Bezgrješnom Srcu Marijinu, srcu nebeske Majke koju nam je Gospodin Isus Krist na križu dao za svoju majku rekavši apostolu Ivanu: „Evo ti Majke!“ (Iv 19, 26).

Kroz cijelu kampanju na društvenim mrežama Inicijative (Facebook i Instagram) objavljivat će se i odgovori dječice na pitanje: „Zašto volim svoju mamu?“

Ova kampanja bit će obogaćena i svečanim križnim putevima kroz ulice uključenih gradova, a obilježit će je i mnogi drugi veliki događaji, o čemu ćemo uskoro detaljnije izvijestiti.