Svi molimo u Vjerovanju ”Vjerujem u Boga Oca, Svemogućega…”, no Boga Oca uopće ne poznajemo, a budući da Ga ne poznajemo, uopće Mu se ni ne molimo…

Štoviše, živimo u vremenu krize muževnosti i očinstva kada je još teže upoznati Boga Oca jer većina muškaraca nije imala uzornog oca i teško se može poistovjetiti i prepustiti Bogu Ocu.

Upravo iz tog razloga potrebno je poticati molitve i pobožnosti Bogu Ocu koje će nam izravno približiti otajstvo Boga kao dobrog Oca, a neizravno podići palu muževnost i očinstvo.

Kako se moli krunica Bogu Ocu?

U ime † Oca i † i Sina i † Duha Svetoga

Bože, u pomoć mi priteci.
Gospodine, pohitri da mi pomogneš.

Slava Ocu…

Oče moj, Oče dobri, Tebi se prikazujem, Tebi se predajem.

Anđele Božji, čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog: danas me prosvjetljuj, čuvaj i upravljaj. Amen

Na svakoj desetici se najavi otajstvo. Nakon kratke stanke za razmatranje izmole se po jedna Zdravomarijo, deset Očenaša i jedan Slavaocu. Na kraju svake desetice ponove se dvije molitve: Oče moj, Oče dobri… i Anđele Božji. Na kraju krunice mole se Litanije Bogu Ocu.

U prvom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u Edenskom vrtu kada je nakon Adamovog i Evinog grijeha obećao dolazak Spasitelja.

Jahve, Bog, reče zmiji: “Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat ćeš i zemlju jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.” (Post 3,14–15)

U drugom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času Marijinog ”Fiat” tijekom navještenja.

Anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.” Nato Marija reče: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!” (Lk 1,30–33; Lk 1,38)

U trećem otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u Getsemanskom vrtu kada je svu svoju moć predao Sinu.

“Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!” A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju (Lk 22,42–44). Tada dođe učenicima i reče im: “Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grješničke! Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica.” (Mt 26,45–46) Istupi Isus naprijed te ih upita: “Koga tražite?” Odgovore mu: “Isusa Nazarećanina.” Reče im Isus: “Ja sam!” A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica. Kad im dakle reče: “Ja sam!” – oni ustuknuše i popadaše na zemlju. (Iv 18,4–6)

U četvrtom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času svakog posebnog suda.

“Usta i pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: ‘Oče! Sagriješih protiv Neba i pred tobom! Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim.’ A otac reče slugama: ‘Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! Stavite mu prsten na ruku i obuću na noge! Tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!’ I stadoše se veseliti.” (Lk 15,20-24)

U petom otajstvu razmatra se Očeva pobjeda u času općega suda.

“I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: “Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.” (Otk 21,1-4)

Zdravokraljice, Očenaš, Zdravomarijo i Slavaocu na nakanu Svetoga Oca.

 

Litanije Bogu Ocu

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože

Smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože

Duše Sveti, Bože

Sveto Trojstvo, jedan Bože

Oče beskrajnog veličanstva

Oče neograničene moći

Oče beskonačne blagosti

Oče, bezdane ljubavi

Oče, snago milosti

Oče, sjaju uskrsnuća

Oče, svijetlo mira

Oče, radosti spasenja

Oče, svagda Otac

Oče neiscrpnog milosrđa

Oče neizrecivog sjaja

Oče, spasenje očajnih

Oče, nado molitelja

Oče, utjeho svake patnje

Oče, za najslabiju djecu

Tebe molimo, usliši nas!

Oče, za najočajniju djecu

Oče, za najmanje ljubljenu djecu

Oče, za djecu koja Te nisu upoznala

Oče, za najžalosniju djecu

Oče, za najzapušteniju djecu

Oče, za djecu koja najviše pate

Oče, za djecu koja se bore da dođe kraljevstvo Tvoje

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,

smiluj nam se, Gospodine!

Pomolimo se! Oče, za svu Tvoju djecu molimo Te: podari im mir i spasenje u ime Predragocjene Krvi Tvojega Sina Isusa i u ime Prežalosnog Srca Marijinog! Amen.

 

Foto: Pixabay