Donosimo priopćenje Zaklade za pravnu kulturu ”Ordo Iuris” povodom SDP-ovog zakonskog prijedloga o medicinskom prekidu trudnoće.

U ime Socijaldemokratske partije Hrvatske u saborsku proceduru je upućen Prijedlog Zakona o medicinskom prekidu trudnoće. Pojedini sadržaji u tom zakonskom prijedlogu otvoreno smjeraju prema davanju iznenađujuće novog zamaha slobodama i mogućnostima zakonitog provođenja pobačaja, iako su i sadašnja legislativna rješenja krajnje neprihvatljiva s moralnih, znanstveno-medicinskih i ustavnopravnih, a time i većinskih društvenih i političkih stajališta.

Stoga Ordo Iuris izražava svoj protest protiv navedenog zakonskog prijedloga, smatrajući ga inauguracijom jednog krajnje ekstremnog i dekadentnog političkog koncepta regulacije pobačaja, a koji se pokušava nametnuti u javnosti pod lažnom izlikom zagovaranja prava i interesa žena. Iako je zakonski prijedlog u cjelini neprihvatljiv, osobito želimo ukazati na krajnje neodgovoran pristup prema maloljetnim trudnicama, kojima bi se pobačaj dozvolio bez suglasnosti roditelja, zatim na potpunu ogluhu ili neosjetljivost predlagača prema zdravstvenim i psihološkim posljedicama pobačaja za žene koje mu se podvrgnu, te na prijedlog uvođenja, pod prijetnjom kazni, obveze obavljanja pobačaja u svim bolnicama, a s time u vezi i prijedlog ukidanja prava liječnika na priziv savjesti.

Na navedenim primjerima predlagač je zauzeo stajališta koja predstavljaju krajnje ekstremno odstupanje od moralnih i kulturnih shvaćanja koja prevladavaju u hrvatskom društvu. Osim toga, predlagač je pokazao zabrinjavajuću sklonost prema korištenju ili zlouporabi državne vlasti u svrhu prisilnog nametanja građanima, naročito liječnicima, vlastitih ideoloških shvaćanja, što ukazuje i na stremljenje dotične stranke, inače pravne i političke sljednice bivše komunističke partije, k oživljavanju i obnavljanju različitih elemenata i sadržaja povijesno prevladane i generalno osuđene totalitarističke
teorije i prakse.

Zabrinuti ovakvim zakonskim prijedlogom apeliramo na Hrvatski sabor i na sve saborske zastupnike pojedinačno, da upotrijebe svoje mandate kako bi spriječili njegovo ozakonjenje, bilo u njegovoj sadašnjoj ili nekoj izmijenjenoj formi. Ponavljamo da je spomenuti prijedlog u svojoj osnovi i biti krajnje nespojiv s moralnim i kulturnim shvaćanjima velike većine hrvatskih građana, da je protivan najnovijim znanstvenim spoznajama i političkim kretanjima u svijetu. Također, protivi se normama i praksama
međunarodnog prava, jer međunarodno pravo ne poznaje „pravo na pobačaj“. Kao takav je vrijedan jedino odlučne osude i odbacivanja!