O, Duše Sveti, božanski Duše svjetlosti i ljubavi,

posvećujem Ti moj razum, moje srce i volju,

cijelo moje biće sada i uvijeke.

Neka moj razum bude podložan Tvom božanskom nadahnuću

i učenju Katoličke Crkve čiji si ti nepogrješiv Vodič.

Neka moje srce uvijek gori od ljubavi prema Bogu i mom bližnjemu.

Neka moja volja uvijek bude sukladna božanskoj volji

i neka cijeli moj život bude vjerno nasljedovanje života i kreposti našega Gospodina

i Spasitelja Isusa Krista kojemu s Ocem i s Tobom neka bude čast i slava zauvijek. Amen

 

Foto: Pexels