Devetnica bl. Alojziju Stepincu

Prvog veljače započinje devetnica bl. Alojziju Stepincu, hrvatskom biskupu i mučeniku te uzoru katoličke muževnosti. Sama devetnica završava 9. veljače, dan prije njegova spomendana.

Pripremite se za njegov spomendan moleći ovu devetnicu i ujedno izmolite za sebe i za svoje bližnje velike milosti.

Prvi dan

„Žalosno gledamo, kako se sva dobra ruše. Kao da je sve zahvatio razorni potres: sve se koleba i trese; nema ni u čem stalnosti. Zlo se razlijeva u daleke širine, ali se zarilo i u dubine; pokolebalo je i temelje; otrovni crv zagrizao je i korijen. Taj korijen – to je obitelj, koja je temelj naroda i kraljevstva Božjega na zemlji. Sa strahom i tugom gledamo već na tolike razvaline i ruševine naših hrvatskih obitelji. Nestaju s naših kućnih ognjišta toplote blage Božje ljubavi, popuštaju i kidaju se svete veze, bure strasti pustoše obiteljskim svetištima sve do gole pustoši.“

Molitva u čast blaženoga Alojzija Stepinca
Gospodine, Bože naš, Ti si blaženom Alojziju Stepincu dao milost čvrsto vjerovati u Isusa Krista i spremnost trpjeti za njega sve do mučeničke smrti. Pomozi nam slijediti njegov primjer i njegov nauk da bismo ljubili Krista kako ga je on ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio sve do darivanja vlastitoga života za nju. Njegova živa vjera u Isusa Krista i postojana ljubav prema Crkvi neka nas učvrste u borbama života na putu vječnoga spasenja. Po njegovu zagovoru udijeli milost svoga blagoslova našim biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, svećeničkim i redovničkim pripravnicima, našim obiteljima, da budu čvrste u vjeri i blagoslovljene novim i brojnijim životima. Budi utjeha svim starijim osobama te pomoć bolesnicima i patnicima. Očeve i majke, djecu i mlade očuvaj od unutarnjih i vanjskih pogibelji duše i tijela. Udijeli milost svećeničkih i redovničkih zvanja našoj župi, našoj biskupiji i Crkvi u Hrvata. Po njegovu zagovoru udijeli mi milost… Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Očenaš… Zdravomarijo… Slavaocu…
Blaženi Alojzije Stepinče, moli za nas!

Litanije blaženog Alojzija Stepinca
Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se.
Oče nebeski, Bože, smiluj se nama!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Isuse, dobri Pastiru,
Isuse, jakosti mučenika,
Isuse, učitelju apostola,
Isuse, svjetlosti istinita,
Isuse, dobroto beskrajna,
Isuse, kruno sviju svetih,

Sveta Marijo, moli za nas!
Bl. Alojzije Stepinče,
Pastiru siromašnih,
Hrabri svjedoče Božje ljubavi,
Branitelju crkvenog jedinstva,
Uzore kršćanske mirne savjesti,
Zrno umrlo za plodove vječnosti,
Jasni svjetioniče u tami nasilja,
Cvijete niknuli u vrtu Božje riječi,
Blaga roso duhovnih darova,
Žarka iskro svećeničke duhovnosti,
Vidljivi smjerokazu kršćanskoj mladeži,
Čisto ogledalo opraštanja neprijateljima,
Vjerni nasljedovatelju Kristova križa,
Navjestitelju Božje istine,
Uzorni častitelju Blažene Djevice Marije,
Primjeru ispovjednika Kristova imena,
Prokušani služitelju euharistijskoga otajstva,
Vjerodostojni pronositelju poniznosti,
Ljubitelju svete Majke Crkve,
Tješitelju nevino osuđenih,
Strpljivi hodočasniče na putu trpljenja,
Uresu crkvenoga zajedništva,
Donositelju Kristove radosti ožalošćenima,
Zaštitniče potlačenih i napuštenih,
Protivniče svake nepravde,
Mudri učitelju bogobojaznosti i poštivanja života,
Propovjedniče pravednosti,
Gorljivi tražitelju pomirenja,
Revni graditelju sloge među narodima,
Budni čuvaru ljudskoga dostojanstva,
Neprijeporni zagovorniče vrijednosti obitelji,
Gromki glasu onih kojima je glas oduzet,
Potporo slabih i odbačenih,
Neumorni suputniče klonulih,
Prijatelju svakoga čovjeka u potrebi,
Postojani stožeru u našim kušnjama,
Nesebični darivatelju primljenih dobara,
Promicatelju istinskoga domoljublja,
Dragocjeni daru Crkvi Hrvata,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas, blaženi Alojzije. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Gospodine, Bože naš, ti si blaženom Alojziju Stepincu dao milost čvrste vjere u Isusa Krista i spremnost da trpi za njega sve do mučeničke smrti. Pomozi nam slijediti njegov primjer, da bismo ljubili Krista kako ga je on ljubio i služili Crkvi kako joj je on služio. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim
Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, blaženoga Alojzija, pastira i mučenika, pozvao si da ti služi, kao navjestitelj i branitelj istine i kao hrabri svjedok vjernosti Crkvi. Poslušan tvojoj Riječi i vođen Duhom tvoje ljubavi, zauzimao se za siromašne i obespravljene; ostavio nam je divno svjetlo čiste savjesti, pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju. Ponizno te molimo da nas obdariš svojom radošću te blaženog Alojzija ubrojiš među svece sveopće Crkve, da bismo ga mogli još predanije slijediti i uteći se njegovu moćnom zagovoru u svojim životnim potrebama. Po njegovim molitvama jačaj proročki glasi Crkve koji širi nadu u dolazak tvoga kraljevstva, praćen blizinom i utjehom Blažene Djevice Marije, Majke i Kraljice vjernoga ti naroda. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Drugi dan

„Naše obitelji treba da i opet postanu škole i vježbališta kršćanskih kreposti, osobito kreposti straha Božjega i pobožnosti. Muž i žena moraju prije svega biti svjesni dostojanstva i veličine svetoga ženidbenoga veza, a potom i preozbiljne i po vječnost odlučne odgovornosti pred Bogom Sucem; djeca moraju u roditeljima neprestano gledati zamjenike Božje, u čijim je rukama položen za njih blagoslov Božji i prema tomu sudbina njihova na ovom i na drugom svijetu.“

Molitva u čast blaženoga Alojzija Stepinca
Litanije blaženog Alojzija Stepinca
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Treći dan

„Uz strah Božji treba da kuće naših obitelji ispunja i duh tople pobožnosti, koja će se pokazati osobito u zajedničkoj molitvi prije i poslije jela, u zajedničkoj večernjoj molitvi, osobito u molitvi svete krunice, pa u nedjeljnoj pobožnosti, kod koje će se uz prikladne molitve čitati sveto Pismo, kršćanski nauk ili koje drugo pobožno štivo. U starini su ti lijepi običaji krijepili i držali obitelji naših pređa u zdravlju i blagostanju, pa se tako nadamo da će naše nastojanje u tom pravcu uroditi istim plodovima. Jer ‘gdje su dvojica ili trojica u moje ime skupljeni, ja sam među njima’ – kaže Isus Krist, a čega nam više treba i što će više očuvati i spasiti naš narod i kraljevstvo Božje kod nas nego li to, da se Isus Krist nastani u našim obiteljima!“

Molitva u čast blaženoga Alojzija Stepinca
Litanije blaženog Alojzija Stepinca
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Četvrti dan

„Živo dakle na posao: u svakoj hrvatskoj kući neka se stvori ‘Božji kutić’ urešen Raspelom, slikama Majke Božje i svetaca, osobito naših hrvatskih blaženika; pod zaštitom toga »Božjeg kutića« neka se kupe svi članovi obitelji na pobožnu molitvu osobito po večerima, a po nedjeljama na molitvu i pobožno štivo; konačno neka se obitelji posvete predobrom Srcu Isusovu poznatom naročitom posvetom. Takvim obiteljskim apostolatom zagrabit ćemo u temelje, postaviti sjekiru na korijen zlu i najsigurnije poraditi za zdravu, sretnu i Božju budućnost hrvatskog naroda.“

Molitva u čast blaženoga Alojzija Stepinca
Litanije blaženog Alojzija Stepinca
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Peti dan

„Naša narodna poslovica veli, da dobra žena drži tri ugla kuće. Ako je tako, je li onda čudo, da Sveto Pismo traga za njom kao za dragim biserom kad pita: ‘Jaku ženu tko će naći? Jer vrijedi više nego biser.’? Ako ju je bilo još mnogo teže naći prije, nema sumnje da ju je još mnogo teže naći danas. Jer u ovo naše žalosno doba, kad se vrijednost čovjeka ne mjeri po krjepostima nego po novcu; kad se vrijednost čovjeka ne mjeri po razumu prosvijetljenu vjerom, već po srcu gonjenu strašću, nije laka stvar naći ženu, o kojoj govori Sveto Pismo, a koja mora da ima u sebi ona tri svojstva, koja sačinjavaju tri ugla kuće kojoj pripada. Ta svojstva nisu ništa drugo nego iskrena pobožnost, stidljiva povučenost i neumorna radinost. Kako vidite, oznake te jake žene dijametralno su oprečne onima, kakve si zamišljaju razni sistemi, koji bi htjeli zamijeniti kršćanstvo, kao što recimo komunizam, a koji smatraju za ideal žene onu, koja je prezrela Boga, prezrela svoje poštenje i prezrela pošteni i ustrajni rad. Izbor, na što ćete se odlučiti vi, taj prepuštam vama, jer imate od Boga dani razum i slobodnu volju, kojom se možete služiti ili na svoju sreću i spas ili na svoju propast, jer je ‘svatko svoje sreće kovač!’“

Molitva u čast blaženoga Alojzija Stepinca
Litanije blaženog Alojzija Stepinca
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Šesti dan

„Katolicima danas mnogo fali junaštvo i odvažnost u ispovijedanju svete Kristove vjere. Vi, muževi, budite u tome odvažni! Budite uvijek i na svakom mjestu pravi sinovi Crkve, budite pravi katolički muževi i u obiteljima svojima i u javnome životu. U obiteljima svijetlite svojim dobrim primjerom. Budite muževi ne na jeziku, nego na djelu. Treba li dati drugima u obitelji primjer, kako treba moliti, kako treba polaziti k stolu Gospodnjem, kako treba živjeti kršćanskim životom, tad u prvom redu vi, muževi, treba da prednjačite i budete svjetlo drugima. Danas, kada je naša omladina izvrgnuta tolikim pogibeljima, ako vi muževi ne svijetlite, ako vi ne vodite, ako vi ne nastojite svim silama oko njezina boljitka, uzalud će se truditi tad svećenik Božji. Budite zato pravi katolički muževi u obiteljima svojima i primjerom svojim prednjačite u dobru. Držite se one Kristove: ‘Primjer sam vam dao, da kao što je činim, činite i vi.’“

Molitva u čast blaženoga Alojzija Stepinca
Litanije blaženog Alojzija Stepinca
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Sedmi dan

„Božje pravo, koje je uzdiglo ženidbu na čast sakramenta i učinilo ju nerazrešivom, mora danas da ustupi mjesto ljudskom pravo, stvorenom prema pohotama i neurednim željama pokvarene ljudske naravi. Gazi se najvećom lakoćom zakon Božji, na kojem počiva temelj obitelji, i budućnost i sreća svakog pojedinog naroda i čitavog čovječanstva. Može li Bog da mirno gleda na sve to? Uzdrmani su temelji poštenja, uzdrmani su temelji morala i čestitosti. Prava bračna vjernost postala je nešto neobično za naše doba, a komunistima postala je čak ruglo. Ideal je postala potpuna razvratnost tako, te se ljudi kao razumna bića ne ravnaju više zakonom Božjim nego živu ‘sicut equus et mulus, quibus non est intellectus’! Kao konj i mazga koji nemaju razuma! (Ps 31, 9) Svakome poštenom čovjeku i prijatelju naroda nameće se onda i nehotice pitanje, kuda sve to vodi? Ako se na tako laku ruku razvrgavaju bračne zajednice, može li se onda govoriti o čestitom obiteljskom životu? Može li se govoriti o savjesnom odgoju mladeži? Može li se govoriti o sigurnosti građanskog poretka? Može li čovjek onda konačno biti siguran za svoj život i za svoju imovinu? Nije li to ravni put u rasulo, kao što govori prorok: ‘Dissipatione dissipabitur terra et direptione praedabitur – zemlja će biti opustošena i poharana!’ Zakoni su Božji usko povezani među sobom, i raskineš li jedan, kidaju se i drugi, i onda se sve ruši kao i stroj, što prestaje raditi, ako se izvadi ma samo i jedan kotač.“

Molitva u čast blaženoga Alojzija Stepinca
Litanije blaženog Alojzija Stepinca
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Osmi dan

„Zato smo mi u prošloj godini toliko puta poticali sve vas, dragi vjernici, da se molitva svete krunice uvede opet u svaku našu obitelj, u svaku hrvatsku kuću. Jer ako je prije krunica pomagala tamo, gdje više nitko nije mogao pomoći, to će nam sigurno pomoći i u ovim strašnim vremenima kad se čini da je uzaludna svaka pomoć ljudska. Udružujte se zato na poziv svojih pastira u organizaciju ‘žive krunice’, o kojoj su vam već sigurno govorili vaši dušobrižnici. Molite svaki dan svetu krunicu u svakoj obitelji na večer prije počinka, a ako ne čitavu barem njezin dio. Nabavite si tko može i knjižicu koja je ove godine izašla o svetoj krunici, da je tako što bolje razumijete, da vam krunica na taj način što više omili, da je onda što pobožnije i revnije molite. Budite uvjereni da ćete brzo iskusiti divne plodove svete krunice.“

Molitva u čast blaženoga Alojzija Stepinca
Litanije blaženog Alojzija Stepinca
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim

Deveti dan

„Ako se sudbina domovine odlučuje na bojnim poljanama, ona se još više odlučuje na domaćim ognjištima, u obiteljima! Unašajte u svoje obitelji pravi duh Kristov, tjerajte primjerom i riječju poganstvo iz svojih obitelji i iz obitelji svojih bližnjih, i vi ćete zadužiti domovinu barem toliko koliko i borci na bojnim poljanama!“

Molitva u čast blaženoga Alojzija Stepinca
Litanije blaženog Alojzija Stepinca
Molitva za proglašenje bl. Alojzija Stepinca svetim