Moćna devetnica sv. Josemaríji Escrivi za posao

Tražite posao? Onda je upravo devetnica sv. Josemaríji Escrivi ono što trebate.

Poznati osnivač prelature „Opus Dei‟ i svetac Josemaría zagovarao je postizanje svetosti u svakodnevnom životu kroz posao. Svi smo pozvani biti sveti. Još samo moramo naći posao.

Molitva sv. Josemaríji:

Bože, Ti si po zagovoru Blažene Djevice Marije svetom Josemaríji, svećeniku, podario bezbrojne milosti. Ti si ga izabrao kao vjerno sredstvo da se osnuje Opus Dei – put posvećivanja u svakodnevnom radu i u ispunjavanju kršćanskih dužnosti; daj da i ja u svim trenutcima i prilikama svojega života Tebe ljubim; da u radosti i jednostavnosti služim Crkvi, Svetom Ocu i ljudima te da sve putove ove zemlje osvijetlim svjetlom vjere i ljubavi. Usliši po zagovoru svetoga Josemaríje ovu moju molitvu (svaki dan druga)… Amen. Očenaš, Zdravomarijo, Slavaocu.

Prvi dan: Rad kao put prema svetosti.

Sveti Josemaría je rekao: „Došli smo privući pozornost, još jednom, na Isusa koji je proveo 30 godina u Nazaretu, radeći kao drvodjelja. U njegovim se rukama profesionalni rad, sličan onomu koje obavljaju milijuni ljudi po čitavom svijetu, pretvorio u božanski zadatak – postao je dijelom Otkupljenja, put spasenja.‟

Tvoj svakodnevni susret s Bogom odvija se tamo gdje su tvoji kolege, tvoje težnje, tvoj posao i tvoji osjećaji. Tamo se svakodnevno susrećeš s Kristom. Usred najmaterijalnijih stvari na zemlji moramo se posvetiti, služeći Bogu i čovječanstvu.

Nakana A: Naći posao. Neka me Gospodin, Bog naš, vodi tijekom napora u traženju posla i blagoslovi me, omogućujući mi da dobijem pošteno, dostojanstveno i stalno zaposlenje; te mi onda pomogne da na svoj posao gledam kao na put posvećivanja i služenja drugima, kao na mjesto na kojem me moj Bog Otac čeka svakoga trenutka, tražeći od mene, u svakoj situaciji, da oponašam Isusa dok je On radio kao drvodjelja u Nazaretu.

Nakana B: Dobro obavljati svoj posao. Neka mi Gospodin, Bog naš, pomogne da na svoj posao gledam kao na put posvećivanja i služenja drugima, na put na kojem me moj Bog Otac čeka svakoga trenutka, tražeći od mene, u svakoj situaciji, da oponašam Isusa dok je On radio kao drvodjelja u Nazaretu.

Molitva svetom Josemaríji…

Drugi dan: Posao učinjen iz ljubavi prema Bogu.

Sveti Josemaríja je rekao: „Dostojanstvo rada utemeljeno je na Ljubavi. Velika povlastica čovjeka je u tome što može voljeti, nadilazeći ono što je površno i kratkotrajno.‟

„Sve radite iz ljubavi! Tako neće biti malih stvari; sve postaje veliko. Ustrajnost u malim stvarima iz ljubavi – to je heroizam.‟

„Uporno tvrdim: u jednostavnosti svoga običnog posla, u jednoličnim pojedinostima svakoga dana, trebaš otkriti tajnu – skrivenu mnogima – veličine i novosti: Ljubav.‟

Nakana A: Naći posao. Neka mi Gospodin, Bog naš, udijeli milost da brzo dobijem posao, a to će unijeti sigurnost u moju obitelj. U isto vrijeme neka mi pomogne razumjeti da ono što daje vrijednost poštenom radu jest ljubav kojom se on obavlja: ljubav prema Bogu, na prvom mjestu, kojemu mogu prikazati svoj rad; te ljubav prema bližnjemu kojemu želim služiti i biti na korist.

Nakana B: Dobro obavljati svoj posao. Neka mi Gospodin, Bog naš, pomogne razumjeti da ono što daje vrijednost poštenom radu jest ljubav kojom se on obavlja: ljubav prema Bogu, na prvom mjestu, kojemu mogu prikazati svoj rad; te ljubav prema bližnjemu kojemu želim služiti i biti na korist.

Treći dan: Raditi s redom i postojanošću.

Sveti Josemaríja je rekao: „Kako je kratko vrijeme našeg prolaska ovim svijetom! Pravom kršćaninu te riječi duboko odjekuju u srcu, kao prigovor nedostatku velikodušnosti, te poput neprekidnog poziva da budemo vjerni. Uistinu, kratko je naše vrijeme da ljubimo, da se dajemo, da činimo zadovoljštinu. Bilo bi krivo, stoga, prokockati ga, ili neodgovorno odbaciti to blago. Ne smijemo izgubiti ovo razdoblje povijesti svijeta koje je Bog povjerio svakomu od nas.‟

„Kad prihvatiš red, umnogostručit ćeš svoje vrijeme. Tako ćeš više raditi u Božjoj službi i više proslaviti Boga.‟

„Nastavi s točnim ispunjavanjem sadašnjih dužnosti. Taj skroman, jednoličan, sitan posao zapravo je molitva pretočena u djela. Takva te molitva priprema za drugi, veliki i ozbiljni rad o kojem sanjaš.‟

Nakana A: Naći posao. Da uz pomoć Blažene Djevice Marije dobijem stalan i prikladan posao. I kada po Božjoj dobroti budem radio, da se naučim koristiti vrijeme poput blaga – što ono i jest – te se truditi napredovati u kreposti reda – kako bih radio što točnije, intenzivnije i trajnije, bez nereda ili odgađanja. Da to postignem držeći se dobro osmišljenog plana rada koji mi omogućuje da se posvetim svakoj svojoj obvezi: unutarnjem životu, profesionalnom radu i društvenim odnosima na uravnotežen način.

Nakana B: Dobro obavljati svoj posao. Da se uz pomoć Blažene Djevice Marije naučim koristiti vrijeme poput blaga – što i jest – te se truditi napredovati u kreposti reda – kako bih radio što točnije, intenzivnije i trajnije, bez nereda ili odgađanja. Da to postignem držeći se dobro osmišljenog plana rada koji mi omogućuje da se posvetim svakoj svojoj obvezi: unutarnjem životu, profesionalnom radu i društvenim odnosima na uravnotežen način.

Četvrti dan: Dobro dovršen posao.

Sveti Josemaríja je rekao: „Nije dobro kad Bogu prikazujemo nešto što je manje savršeno od onoga što dopuštaju naše ljudske granice. Rad koji prikazujemo treba biti bez mrlje i treba biti obavljen što pažljivije, čak i u najsitnijim detaljima, jer Bog neće prihvatiti loše obavljen posao. ”Ništa s manom nemojte prinositi”, upozorava nas Sveto pismo (Lev 22, 20), ”jer vam to neće biti primljeno.” Zbog toga posao svakoga od nas, aktivnosti koje zaokupljaju naše vrijeme i snagu, moraju biti prinos dostojan Stvoritelja. Trebaju biti operatio Dei, Božji rad učinjen za Boga: ukratko, zadatak koji je obavljen u potpunosti i bez greške.‟

„Prije svega trebamo voljeti misu i učiniti je središtem našega dana. Ako sabrano prisustvujemo misi, zasigurno ćemo misliti na našega Gospodina i tijekom ostatka dana, želeći biti stalno u Njegovoj prisutnosti, spremni raditi kao što je i On radio i voljeti onako kako je on volio.‟

Nakana A: Naći posao. Neka uz Gospinu pomoć ne čekam dugo na svoje zaposlenje. Kada počnem sa svojim novim poslom, neka mi Bog pomogne da ga dobro obavljam – s najvećom mogućom savršenošću. Neka nikada ne radim nemarno, nego s uvjerenjem da se bilo koji loše obavljen posao ne može posvetiti jer mu nedostaje ljubavi, a ljubav je jedina koja omogućuje da bilo koje ljudsko djelovanje bude Bogu ugodno.

Nakana B: Dobro obavljati svoj posao. Neka mi Bog pomogne da radim dobro – s najvećom mogućom savršenošću. Neka nikada ne radim nemarno, nego s uvjerenjem da se bilo koji loše obavljen posao ne može posvetiti jer mu nedostaje ljubavi, a ljubav je jedina koja omogućuje da bilo koje ljudsko djelovanje bude Bogu ugodno.

Peti dan: Svaki ljudski posao je dostojanstven.

Sveti Josemaríja je rekao: „Vrijeme je da mi kršćani zavičemo s vrhova krovova da je rad Božji dar i da nema smisla dijeliti ljude na temelju njihova zanimanja – kao da bi neki poslovi bili plemenitiji od drugih. Posao, svaki posao, svjedoči o dostojanstvu čovjeka, o njegovoj dominaciji nad svime stvorenim.‟

„Pred Bogom nijedno zanimanje nije samo po sebi ni malo ni veliko. Sve dobiva vrijednost po ljubavi kojom se ostvaruje.‟

„Važno je da se daš na posao, da podmetneš leđa… Na svaki način stavi profesionalna zaduženja na njihovo mjesto: to su isključivo sredstva za dolazak do cilja: ne mogu se ona – nikako – smatrati temeljem.‟

Nakana A: Naći posao. Neka mi Bog udijeli radost jer sam dobio posao po kojem mogu biti koristan i razviti svoje sposobnosti. I ako u nekom trenutku posao bude ispod mojih stručnih sposobnosti i mojih ispravnih težnji, neka ga ne omalovažavam. Radije, dok istodobno tražim neki prikladniji posao, neka ga obavljam odgovorno, dajući mu istu vrijednost koju je Isus davao svom poslu u Nazaretu.

Nakana B: Dobro obavljati svoj posao. Ako je moj sadašnji posao ispod razine mojih sposobnosti i mojih ispravnih težnji, neka ga ne omalovažavam. Radije, dok istodobno tražim neki prikladniji posao, neka ga obavljam odgovorno, dajući mu istu vrijednost koju je Isus davao svom poslu u Nazaretu.

Šesti dan: Posao obavljen u Božjoj prisutnosti i s ispravnom nakanom.

Sveti Josemaríja je rekao: „Nemoj nikada izgubiti iz vida nadnaravni pogled. Ispravljaj svoju nakanu onako kako se ispravlja pravac putovanja broda u duboku moru: gledajući zvijezdu, gledajući Mariju. I budi siguran da ćeš sigurno stići u luku.‟

„Tvoje raspelo. Kao kršćanin uvijek bi uza se morao nositi raspelo. Imati ga na svome radnom stolu. Poljubiti ga prije lijeganja i nakon ustajanja. A i kad tvoje bijedno tijelo ustane protiv duše, također ga poljubi.‟

„Stavi na svoj radni stol, u svoju sobu, u svoj novčanik… Gospinu sliku i na nju svraćaj pogled kad počinješ posao, dok ga obavljaš i kad ga završiš. Ona će ti isprostiti – uvjeravam te! – snagu da od svog posla učiniš ljubazni razgovor s Bogom.‟

Nakana A: Naći posao. Neka mi Gospodin udijeli pošten i dostojanstven posao, te mi otvori oči duše kako bih shvatio da je On uvijek uz mene. Kako ne bih izgubio iz vida tu predivnu stvarnost, daj da se potrudim biti u Božjoj prisutnosti tijekom posla, koristeći se diskretnim podsjetnikom kao što je malo raspelo ili malena Gospina slika ili sličica nekoga drugog sveca kojemu sam pobožan, stavljajući ih na mjesto na kojem ću ih često moći vidjeti, a da pritom na sebe ne privlačim nepotrebnu pozornost.

Nakana B: Dobro obavljati svoj posao. Neka mi Gospodin otvori oči duše kako bih shvatio da je On uvijek uz mene. Kako ne bi izgubio iz vida tu predivnu stvarnost, daj da se potrudim biti u Božjoj prisutnosti tijekom posla, koristeći se diskretnim podsjetnikom kao što je malo raspelo ili malena Gospina slika ili sličica nekoga drugog sveca kojemu sam pobožan, stavljajući ih na mjesto na kojem ću ih često moći vidjeti, a da pritom na sebe ne privlačim nepotrebnu pozornost.

Sedmi dan: Rast u krepostima tijekom posla.

Sveti Josemaríja je rekao: „Sva su naša ljudska djela, pa i sama svetost, sitno tkanje od kojega, već prema ispravnosti nakane, nastaje divan sag junaštva ili prostaštva, kreposti ili grijeha. Priče o junacima uvijek su pune velikih djela zajedno sa sitnicama svakidašnjeg života. O, kad bi uvijek dosljedno cijenio male stvari!‟

„Čitav niz kreposti koristimo kada započinjemo s radom s nakanom da ga posvetimo: jakost – kako bismo ustrajali u poslu unatoč poteškoćama, koje se nužno javljaju, te koja nam osigurava da se nikada ne prepustimo tjeskobi; umjerenost – kako bismo velikodušno ”izgorjeli” i kako bismo nadvladali sklonost udobnosti i sebičnosti; pravednost – kako bismo ispunili svoje dužnosti prema Bogu, društvu ili svojoj obitelji i svojim kolegama; razboritost – kako bismo znali u svakom pojedinom slučaju kojim smjerom krenuti, i onda njime krenuli bez odgađanja… I sve to, naglašavam, zbog Ljubavi.‟

„Bilo koje zanimanje zahtijeva prethodnu izobrazbu i trajan napor kako bi se postigao napredak u obrazovanju i prilagodba novim okolnostima koje se javljaju.‟

Nakana A: Naći posao. Da uz Gospinu pomoć nađem posao koji tražim. I kada se tome poslu predam, neka mi Bog pomogne da razvijem kršćanske kreposti i preko tog posla iznutra rastem. Neka uvijek nastojim biti strpljiv i pun razumijevanja i prema svojim nadređenima i prema svojim kolegama i podređenima. Neka budem jednostavan i ponizan, izbjegavam taštinu i egzibicionizam. Jednom riječju, da sve radim čistim srcem.

Nakana B: Dobro obavljati svoj posao. Neka mi Bog pomogne da razvijem kršćanske kreposti i preko svog posla iznutra rastem. Neka uvijek nastojim biti strpljiv i pun razumijevanja i prema svojim nadređenima i prema svojim kolegama i podređenima. Neka budem jednostavan i ponizan, izbjegavam taštinu i egzibicionizam. Jednom riječju, da sve radim čistim srcem.

Osmi dan: Posao kao služenje, pomoć drugima.

Sveti Josemaríja je rekao: „Razmisli kako ćeš po svom dobro i odgovorno obavljenom svakodnevnom poslu ne samo financijski uzdržavati sebe i svoju obitelj, nego ćeš na izravan način doprinositi razvoju društva, olakšavati teret drugima, sudjelovati u dobrotvornim projektima, lokalnim i međunarodnim, za dobrobit manje privilegiranih pojedinaca i zemalja.‟

„Kad završiš svoj posao, priskoči u pomoć i svojemu bratu. Pomaži mu, radi Krista, s takvom obzirnošću i prirodnošću da se ni u snu ne dosjeti da radiš više nego što moraš. To je zaista profinjeno vladanje Božjega djeteta.‟

Nakana A: Naći posao. Neka mi Gospodin udijeli posao za koji Ga s tolikom vjerom molim. I neka u moju duše utisne želju da moj posao ne bude aktivnost usredotočena na mene samoga i moje interese, već služenje koje je otvoreno i korisno mnogima. Posao učinjen sa sigurnošću da će taj ideal služenja drugima dati novi, viši i radosniji smisao mojemu životu.

Nakana B: Dobro obavljati svoj posao. Neka Gospodin u moju duše utisne želju da moj posao ne bude aktivnost usredotočena na mene samoga i moje interese, već služenje koje je otvoreno i korisno mnogima. Posao učinjen sa sigurnošću da će taj ideal služenja drugima dati novi, viši i radosniji smisao mojemu životu.

Deveti dan: Apostolat kroz posao.

Sveti Josemaríja je rekao: „Profesionalni je posao također apostolat, prilika da se dajemo drugima, da im otkrijemo Krista i da ih vodimo k Bogu Ocu.‟

„Živi svoj svakodnevni život; radi tamo gdje jesi, nastojeći ispuniti dužnosti svog položaja, dovršavajući zadatke svog profesionalnog zanimanja ili posla kako treba, poboljšavajući se – nastojeći biti bolji svakoga dana. Budi odan; razumij druge i budi zahtjevan prema samome sebi. Budi umrtvljen i radostan. To će biti tvoj apostolat. Tada ćeš, a da nećeš znati zašto jer si poprilično svjestan svoje neznatnosti, uvidjeti da ti ljudi prilaze. Tada možeš s njima razgovarati sasvim jednostavno i prirodno – na putu s posla kući, npr., ili na obiteljskom okupljanju, ili u autobusu, šećući ulicom, bilo gdje. Razgovarat ćete o težnji koju duboku u duši svatko osjeća – iako joj neki ljudi ne žele pridavati pozornost, Ali će do boljeg razumijevanja Boga doći kad ozbiljno počnu tražiti Boga.‟

Nakana A: Naći posao. Bože moj, po Gospinu zagovoru, učini da nađem posao po kojem mogu rasti u profesionalnom smislu i dati najbolje od sebe. I učini da u području na kojem radim pronađem široko polje za apostolsko poslanje, koje Bog dodjeljuje svim krštenima i da se koristim prilikama koje mi On pruža kako bih pomogao svojim kolegama, prijateljima i klijentima te otkrio ljepote kršćanske vjere.

Nakana B: Dobro obavljati svoj posao. Bože moj, učini da u području na kojem radim, pronađem široko polje za apostolsko poslanje, koje Bog dodjeljuje svim krštenima. Da se koristim prilikama koje mi On pruža, kako bih pomogao svojim kolegama, prijateljima i klijentima te otkrio ljepote kršćanske.

 

Foto: Unsplash