Započinje božićna devetnica Djetetu Isusu

Danas započinje božićna devetnica Djetetu Isusu, kojom se mogu isprositi velike milosti od malenoga Kralja.

Sama devetnica nastala je u svetištu u Pragu, odakle se proširila čitavim svijetom. Može se moliti tijekom cijele godine, a osobito devet dana do Božića, počevši s 16. prosincem, što je čini izvrsnom pripravom za najradosniji kršćanski blagdan.

Prvi dan

Odluka, obećanje i očekivanje Mesije

U ime Oca…
Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slavaocu…

 1. Božanski Jedinorođenče vječnoga Oca, duboko Ti se klanjamo i priznajemo Te svojim Gospodinom i Bogom. Tebi je povjereno naše otkupljenje u vječnom naumu neizmjernoga milosrđa. Smjerno Te molimo: –Udijeli nam postojanu volju da odgovorimo daru Tvojeg otkupljenja. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 2. Blagoslovljeni Pupoljče Blažene Djevice Marije, koji si obećan našim praroditeljima poslije grijeha, duboko Ti se klanjamo i priznajemo Te Bogočovjekom. Ti si nam vratio izgubljene darove. Pouzdano Te molimo: –Udijeli nam milost da budemo vjerni Bogu, kao što je Bog vjeran nama. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 3. Spasitelju svijeta, koga su navijestili toliki proroci, za kim su čeznuli toliki naraštaji, zahvaljujemo Ti što si nas sačuvao do punine vremena, do vremena iza svoga milostivog dolaska. Molimo Te, učini nas dionicima one milosti koju si nam zaslužio. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 • Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
 • Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada Ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da Ga ugledamo bez straha, našega Gospodina, Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, u vijeke vjekova. Amen.

Ako imate vremena, izmolite tijekom svakog dana devetnice i krunicu Djetetu Isusa.

 

Drugi dan

Vječna riječ uzela je tijelo u krilu Blažene Djevice Marije

U ime Oca…

Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slavaocu…

 1. Vječna riječi nebeskoga Oca! Došla si na ovaj svijet koji je bio zastrt tminama idolopoklonstva da ga rasvijetliš uzevši ljudsko tijelo; smiluj se našoj nevolji i izbavi nas iz ropstva grijeha. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 2. Mudrosti nestvorena, koja si, hoteći uzeti našu narav, odabrala za majku najčistijeg i najsvetijeg stvora Blaženu Djevicu Mariju, daj da izbjegavam društvo onih osoba koje su mi bile, ili bi mi mogle biti, grješna prigoda. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 3. Isuse, Bože i čovječe, koji si nakon začeća po Duhu Svetom u krilu Blažene Djevice Marije sam sebe prikazao na muku i smrt za naše otkupljenje, daj nam milost da s Tobom i mi svoj život prikažemo nebeskom Ocu. Od Njega smo ga primili, daj da ga Njemu na slavu i proživimo. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 • Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
 • Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada Ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da Ga ugledamo bez straha, našega Gospodina, Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, u vijeke vjekova. Amen.

 

Treći dan

Isus boravi devet mjeseci u djevičanskom krilu preblažene Marije

U ime Oca…
Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slavaocu…

 1. Božanski posredniče! Kroz devet mjeseci koje si proboravio u neokaljanom krilu Marijinu, nisi propustio dar molitve. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 2. Posvetitelju duša, koji si još prije rođenja, nošen od Blažene Djevice Marije u pohod Elizabeti posvetio dušu svoga preteče, molimo Te, po istoj svojoj Majci, posveti i naše duše. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 3. Božanski Otkupitelju, koji si u kući Elizabetinoj svojoj majci u hvalospjev „Veliča duša moja Gospodina” udahnuo čuvstva zahvalnosti i poniznosti, molimo Te da i nama udijeliš isti duh. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 • Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
 • Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada Ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da Ga ugledamo bez straha, našega Gospodina, Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, u vijeke vjekova. Amen.

 

Četvrti dan

Rođenje Isusovo u betlehemskoj štali

U ime Oca…

Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slavaocu…

 1. Strpljivi Isuse, Ti si kao dijete, odbijen od nezahvalnih Betlehemaca koji Te ne primiše u svoje domove, htio biti rođen u štali gdje su Ti kao kolijevka služile jasle, kao postelja malo slame, a grijao Te dah dviju životinja. Udijeli mi milost da strpljivo podnosim tegobe i protivštine koje me u životu snalaze. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 2. Preljubazni Isuse, Ti si, sjedinivši sa svojom božanskom osobom nježno djetinje tijelo i savršenu ljudsku dušu, htio čovječjem srcu pokazati neizrecivu ljupkost svoga djetinjstva. Molimo Te, užezi u našim srcima žarki plamen svoga prečistoga Srca. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 3. Isuse, dostojni svakog poklona, Tebi su se, čim si došao na svijet, kao djetešcu, a ujedno kao kralju neba i zemlje, poklonili svi nebeski anđeli: učini da svojim jezicima nikada ne izrečemo uvrjede protiv Tebe, nego da vazda hvalimo i slavimo Tvoje sveto ime. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 • Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
 • Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada Ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da Ga ugledamo bez straha, našega Gospodina, Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog u vijeke vjekova. Amen.

 

Peti dan

Dobra dana svijetu po Djetešcu Isusu

U ime Oca…

Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slavaocu…

 1. Dobrostivi Isuse, koji si, kao knez mira obećan ljudima dobre volje, u obličju djetešca donio mir svijetu: udijeli našim dušama i svetoj Crkvi svojoj onaj mir koji Ti jedini možeš dati. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 2. Jaki Isuse, Ti si Bog vojska, a kao dijete si došao na svijet da svladaš neprijatelje: putenost, protivnički svijet i đavla. Daj da i mi boreći se pobijedimo na zemlji te se uzmognemo s Tobom veseliti na nebesima. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 3. Ljubazni Isuse, Ti si došao u obličju nejakog djeteta da na zemlji zapališ oganj božanske ljubavi. Užezi oganj u srcima našim, uništi u njima sve grješno i zapali nebesku ljubav. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 • Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
 • Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada Ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da Ga ugledamo bez straha, našega Gospodina, Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, u vijeke vjekova. Amen.

 

Šesti dan

Isus je Put, Istina i Život

U ime Oca…

Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slavaocu…

 1. Božanski spasitelju Isuse, Ti si jedini put kojim se dolazi u blaženstvo; ne dopusti da ikada zastranimo sa staze Tvojih svetih zapovijedi. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 2. Božanski spasitelju Isuse, Ti jedini si istina koja rasvjetljuje naše pameti u tminama ovoga svijeta; primi kao znak naše vjernosti i odanosti naš razum i umnoži u našim dušama dragocjeni dar vjere. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 3. Božanski spasitelju Isuse, Ti si pravi život izvan kojega ne postoji drugo osim smrti; daj mi milost da se od Tebe nikada ne rastavim, ni u ovom ni u budućem životu. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 • Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
 • Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada Ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da Ga ugledamo bez straha, našega Gospodina, Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, u vijeke vjekova. Amen.

 

Sedmi dan

Dijete Isus, uzor siromaštva, odricanja i samozatajnosti

U ime Oca…

Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slavaocu…

 1. Presveti Isuse, uzore najvećeg i dragovoljno prihvaćenog siromaštva: iščupaj iz naših srdaca svaku neurednu sklonost prema zemaljskom bogatstvu i daj da nam prevelika ljubav prema vremenitim dobrima ne zapriječi postizavanje vječnih dobara. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 2. Presveti Isuse, koji si nas već kao dijete u pelenama učio da se ne osvrćemo na krive sudove svijeta, rasvijetli nas da spoznamo njegovu taštinu i prolaznost i daj da nas nikakvi ljudski obziri ne pokolebaju u djelovanju prema Tvojem svetom nauku. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 3. Presveti Isuse, koji si nam već u svome djetinjstvu dao tako veliki primjer samozatajnosti, daj nam milost da svoje neuredne strasti zauzdamo i nadvladamo i da nikada ne učinimo nešto što bi moglo ražalostiti Tvoje presveto Srce. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 • Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
 • Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada Ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da Ga ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, u vijeke vjekova. Amen.

 

Osmi dan

Dijete Isus, uzor poslušnosti, poniznosti i čistoće

U ime Oca…
Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slavaocu…

 1. Poslušni Isuse, koji si bio primjer i učitelj savršene poslušnosti, jer si naredbe svoga poočima Josipa i svoje Majke Marije priznavao voljom svoga nebeskog Oca, daj da i mi u naredbama svojih poglavara priznajemo i poštujemo volju Božju. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 2. Ponizni Isuse, koji si nam samoga sebe stavio kao uzor duboke poniznosti, ne dopusti da svoja djela okaljamo taštom slavom i ohološću. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 3. Prečisti Isuse, koji si nam cijelim svojim bićem bio ogledalo savršene čistoće, očisti našu pamet i ulij nam u srce mržnju prema svemu što bi nam moglo povrijediti svetu čistoću. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 • Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
 • Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada Ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da Ga ugledamo bez straha, našega Gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, u vijeke vjekova. Amen.

 

Deveti dan 

Dijete Isus, uzor samoće, krotkosti i ljubavi

U ime Oca…
Bože, u pomoć mi priteci… Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slavaocu…

 1. Presveti Isuse, koji si nam dao tako divan primjer samoće, daj da težimo za tim da budemo veliki pred Tvojim licem, a ne da se pokazujemo velikima pred svijetom. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 2. Presveti Isuse, pravi Jaganjče Božji, koji si krotkošću upravljao svijetom, molimo Te, svojom milošću stišaj sklonost naše srdžbe i učini da naša srca budu krotka poput Tvojega Srca. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 3. Presveti Isuse, koji nas već kao dijete ležeći u štali na slami poučavaš o ljubavi prema bližnjemu, molimo Te, omekšaj naša srca i udahni u njih onu ljubav koja ne ljubi samo riječima nego djelima i žrtvama koje bližnjemu služe na duhovnu i tjelesnu korist. Očenaš…, Zdravomarijo…, Slavaocu…
 • Rosite, nebesa, odozgor i oblaci daždite pravednošću!
 • Otvori se, zemljo, i procvjetaj spasenjem da sazrije izbavljenje!

Pomolimo se!
Bože, Ti nas svake godine veseliš dočekom rođendana našega Spasitelja, Tvoga Jedinorođenca. Sada Ga s radošću primamo kao otkupitelja, a kad dođe suditi, daj da Ga ugledamo bez straha, našega Gospodina, Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, u vijeke vjekova. Amen.

Božansko Dijete Isuse, znam da me voliš i da me nećeš nikada napustiti. Zahvaljujem Ti za Tvoju prisutnost u mome životu. Čudotvorno Dijete, vjerujem u Tebe i Tvoje obećanje mira, blagoslova i slobode od svih nevolja. U Tvoje ruke stavljam sve svoje brige i potrebe. Gospodine Isuse, pouzdajem se u Tvoje neizmjerno milosrđe i ljubav. Želim Te slaviti i častiti sada i uvijeke. Amen.

 

Foto: Pixabay