Izradi poslovni plan i svladaj ključne liderske, poduzetničke i menadžerske kompetencije poduzetničkog menadžmenta!

Nauči izraditi situacijsku analizu i marketing plan te izračunati i opisati kritično važne elemente poslovnog plana:

1) Prijelomnu točku (Break Even Point)
2) Proizvodnu kalkulaciju cijene
3) Kalkulaciju proizvoda, robe i usluga sa svim troškovima
4) Prihod u točki ciljne dobiti
5) Bruto maržu, maržu kontribucije, neto maržu i razliku u cijeni
6) Plan prodaje i projekciju računa dobiti i gubitka
7) Dizajnirati proces prema Lean menadžmentu…

Prijavi se na akademiju poduzetničkog menadžmenta u opsegu od 50 sati webinar live nastave od 13. svibnja do 8. srpnja 2020. s dostupnim snimkama svakog propuštenog webinara (24h/7d do 31. 10. 2020.) uključujući 50 sati online nastave (online moduli dostupni od trenutka prijave i aktivacije – 24h/7d). Video moduli u virtualnoj učionici bit će dostupni od 24. travnja do 31. listopada 2020.

Svi polaznici dobit će diplomu, dopunsku ispravu i supplement.

Cijena edukacije je 2850 kn + PDV. Moguć je popust za ranu prijavu (do 24. 4. 2020.) i plaćanje predujmom (10 %), popust za 2 polaznika (15 %), popust za 3+ polaznika (20 %).

Pročitaj osnovne informacije o akademiji.

Preuzmi detaljan silabus – nastavni plan.

Nauči više o poduzetničkom menadžmentu.

Pročitaj što o edukacijama kažu drugi polaznici u svojim
testimonialima – svjedočenjima.

Pregledaj reference predavača: dr. sc. Vladimir Grebenar, PMP, BSMP.

 

Foto: Pixabay