Prijavi se na Školu molitve

Društvo Kristofori organizira Školu molitve kojom žele pomoći pojedincima u izgradnji osobne i zajedničke (grupne) molitve.

Tko se može prijaviti

Svatko tko želi upoznati Gospodina, graditi osobni odnos kroz molitvu (bez obzira na stupanj duhovnosti i/ili obrazovanja) te doživjeti snagu i obećanja Božje Riječi za svakodnevni život, jer „doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći“ (Heb 2, 18).

„Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.“ (Iv 15, 7).

Katekizam Katoličke Crkve (V. Sveto pismo u životu Crkve):

„Tolika je sila i moć u riječi Božjoj da ona biva uporište i životna snaga Crkvi, a sinovima Crkve jedrina vjere, hrana duše, čisto i nepresušno vrelo duhovnoga života. Kristovim vjernicima treba da bude širom otvoren pristup Svetom pismu.“ (131)

Crkva „potiče posebno sve Kristove vjerne (…) da se učestalim čitanjem božanskih Pisama nauče ‘najizvrsnijem znanju – Isusu Kristu’ (Fil 3, 8). Jer ‘nepoznavanje Pisama jest nepoznavanje Krista’ (sveti Jeronim).“ (133)

Sadržaj i cilj

Naučiti i usvojiti:

– ulaziti u Božju prisutnost i prebivati u njoj
– zahvaljivati, hvaliti, slaviti i štovati Boga
– razmatrati (meditirati) biblijske i liturgijske tekstove
– razmatrati otajstava Krunice i druge meditativne molitve
– unutarnju molitvu
– zastupničku molitvu
– molitvu za svakodnevne duhovne i životne potrebe
– kako prenositi naučeno i usvojeno drugima.

 

Voditelji

Kristofori te gosti predavači specijalizirani za pojedina područja.

 

Trajanje tečaja

Molitva je živa komunikacija između Boga i čovjeka. U takvoj (živoj) komunikaciji Bog neprestano usavršava čovjeka. Zato tečaj traje dokle god sudionici imaju potrebu kao grupa zajedno rasti u odnosu prema Bogu i prema ljudima. Kad usvoji metode rada, grupa može nastaviti samostalno – bez voditelja tečaja. Njegovo mjesto tada zauzima jedan od sudionika tečaja koji postaje koordinator grupe.

 

Dinamika tečaja

Grupa se sastaje jednom tjedno.
Svaki susret traje maksimalno dva sata.
Grupa se sastoji od voditelja tečaja (koordinatora) i najmanje dva člana, a najviše sedam članova.
Tečaj se odvija u sedam različitih koraka.
Svaka osoba uvijek sjedi na istom mjestu. Svaki korak započinje od iste osobe, ali tako da na svakom susretu to bude druga osoba (sljedeća po redu sjedenja od one od koje se počinjalo na prošlom susretu). Voditelj tečaja (koordinator) pazi da svi članovi grupe u svakom koraku sudjeluju pod jednakim uvjetima, da svi imaju jednaku priliku izraziti se.

 

Novi članovi

Grupi se u bilo kojem trenutku može priključiti novi član, ako svi članovi pristanu na to ili ako voditelj tečaja to odredi.
Potencijalni novi član ima potpuno slobodu odlučiti želi li se odmah uključiti u rad grupe, ili će određeno vrijeme (jedan ili više susreta) promatrati sa strane kako bi vidio o čemu se radi.
Kad se novi član odluči priključiti grupi i zauzme određeno mjesto, ima potpunu slobodu odlučiti koliko će sudjelovati u određenim koracima. Voditelj tečaja treba se pobrinuti da nove članove nitko ni u čemu ne forsira, dokle god ne budu sami spremni sudjelovati.

 

Obveze sudionika tečaja
Kad grupa ima profesionalnog voditelja tečaja, dužna je donacijama financijski pomoći organizaciji kojoj voditelj pripada (za podmirenje troškova prijevoza i plaće voditelja).
Voditelji tečaja u većini su slučajeva stalno zaposlene osobe kojima je to redovan posao i koji ga zato mogu obavljati na profesionalnoj (kvalitetnoj) razini.
Kad grupa nastavi sama funkcionirati, više nema obvezu financijske pomoći.
Iskusni koordinatori grupe mogu i sami postati voditelji tečaja novoosnovanih grupa s kojima mogu samostalno dogovoriti eventualne obveze članova.
Članovi grupe (polaznici tečaja) dužni su, koliko je god to moguće, redovito sudjelovati na tečaju.

 

Prijave
Ispunite obrazac ili se javite e-mailom na: tecaj@kristofori.hr.

Voditelj tečaja će razgovarati sa svakim kandidatom te će biti odlučeno o njegovu primanju na tečaj.

 

Prava i pravila sudionika tečaja
1) Grupa je sama dužna osigurati prostor za održavanje zajedničkih susreta (u iznimnim   slučajevima prostor će osigurati Društvo). Prostor može biti prostorija u sklopu župe, privatna prostorija u kući ili stanu u vlasništvu polaznika tečaja ili iznajmljeni prostor.

2) Grupa ne mora imati (posebnog) duhovnika, već je svaki član pojedinačno slobodan svom duhovniku predočiti sve što će se raditi u grupi.

3) Sudjelovanje u tečaju ne bi smjelo ometati obiteljske obveze, te obveze prema župi (npr. župski zbor, župski vjeronauk, župske biblijske grupe…).

4) Voditelj u dogovoru s članovima grupe može isključiti člana koji bitno remeti redovitost i ozbiljnost rada grupe.

5) Svaki član grupe obavezan je poštivati diskreciju ostalih članova grupe.

6) Pohađanjem ili završetkom tečaja ne postaje se članom Društva Kristofori

7) Svaki član može prestati s tečajem kad god želi.

8) Grupa se u svakom trenutku, ako procijeni da je za to sazrela, može osamostaliti i prekinuti sve daljnje obveze prema Društvu Kristofori.

9) Poželjno je da članovi grupe formiraju nove grupe u vlastitim župama i tako doprinesu pastoralu župa.


Za dodatne informacije popunite obrazac ili se javite na e-mail tecaj@kristofori.hr.

 

Izvor: kristofori.hr

Foto: Unsplash