Mihael, Gabrijel i Rafael tri su biblijska anđeoska imena. 29. rujna se prije, prema starom crkvenom kalendaru, slavio samo sv. Mihael, dok se sv. Gabrijel slavio 24. ožujka, a sv. Rafael 24. listopada. Prema novom kalendaru iz 1969. godine, sva se trojica slave 29. rujna. Donosimo njihova najvažnija obilježja i najpoznatije molitve upućene njima.

SVETI MIHAEL ARKANĐEO

Ime Mihael na hebrejskom znači ‘Tko je kao Bog?’, a sam se Arkanđeo Mihael pojavljuje i u Starom i u Novom zavjetu. Sveukupno se on u oba zavjeta pojavljuje pet puta, ali najviše u Starom zavjetu, i to u Knjizi proroka Danijela. U Svetom se pismu on prikazuje kao nebeski vođa dobrih anđela u borbi protiv Božjih neprijatelja, čime stoji nasuprot Luciferu, vođi zlih, od Boga otpalih anđela. Osim što je borac, on je također molitelj i pratitelj. Zbog toga kipari i slikari sv. Mihaela prikazuju kao ratnika u oklopu, s kopljem i (ognjenim) mačem u ruci, a često i s vagom, kojom ‘važe’ duše na posljednjem sudu. Arkanđela Mihaela podjednako štuje Zapadna kao i Istočna crkva, a obje ga smatraju zaštitnikom protiv Sotone te braniteljem vjere i Crkve. Papa Pio XII. proglasio ga je zaštitnikom radiologa, a poznat je i kao zaštitnik policajaca i vojnika. Najpoznatija molitva upućena njemu jedina je egzorcistička molitva dana na uporabu laicima, a sastavio ju je papa Lav XIII. 1886. godine:

Sv. Mihaele Arkanđele, brani nas u boju, budi nam obrana protiv pakosti i zasjeda đavolskih. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, a i ti, vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge pakosne duhove, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću u pakao protjeraj. Amen.

SVETI GABRIJEL ARKANĐEO

Ime Gabrijel najčešće se tumači kao ‘Božji junak’ ili ‘Bog je jak’, a sam se arkanđeo također javlja u oba Zavjeta. Budući da je navijestio Elizabeti da će roditi Ivana Krstitelja, ali i Blaženoj Djevici Mariji da će roditi Spasitelja, prepoznatljiv je kao arkanđeo navještenja. Vezano uz navještenje Mariji, on se spominje u molitvi Anđeo Gospodnji i samoj Zdravomariji. Kao zaštitnika štuju ga glasonoše i pismonoše, a papa Pio XII. ga je 1951. godine proglasio zaštitnikom telekomunikacija.

O, Bože, koji si između svih anđela odabrao Arkanđela Gabrijela da navijesti tajnu Tvoga utjelovljenja, daj nama, molimo Te, da slaveći Ga na zemlji možemo se nadati Njegovoj zaštiti na nebu. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

SVETI RAFAEL ARKANĐEO

Ime Rafael znači ‘Bog liječi’, a sam Arkanđeo Rafael spominje se samo u Starom zavjetu u Knjizi o Tobiji, u kojem je prisutan kao pratitelj mladog Tobije u ljudskom obličju. Svetog Rafaela kao svog posebnog zaštitnika štuju apotekari, a preporučaju mu se i putnici. Sveti Rafael je arkanđeo ozdravljenja koji ozdravlja fizičke i duhovne bolesti, ali i međuljudske odnose.

O, Bože, koji si svom slugi Tobiji dao kao pratnju na putu sv. Arkanđela Rafaela, daj nama, ponizno Te molimo mi, Tvoje sluge, da uvijek budemo zaštićeni pomoću ovog kneza nebeskog dvora i ojačani njegovom pomoći. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

#SvetiArkanđeli #SvetiMihael #SvetiGabrijel #SvetiRafael