Foto: Pixabay

U duhovnome životu postoje pravila koja mogu pomoći katolicima u njihovu rastu u svetosti. Neka od njih su općenita pravila koja se odnose na borbu sa slabostima naše pale naravi. Prof. Plinio Corrêa de Oliviera, poznati katolički mislilac, otkrio je dva pravila duhovnog života koja se nikad ne mijenjaju.

Jedno od pravila duhovnog života jest to da nitko nikad ne ostaje u istome položaju. Mi se ili penjemo ili spuštamo na našem duhovnome putu i na njemu nitko ne miruje. Borba za svetost uvijek uključuje stalnu promjenu, iako katkad i malenu.

Premda je to nepogrešivo pravilo, pala ljudska narav je takva da ga mi potpuno zanemarujemo. Budući da nismo počinili nikakav strašan zločin, znamo misliti da smo ostali isti. Ako se javljaju sitne promjene na gore u duhovnome životu, ne pridajemo im pažnju. A to je ozbiljna pogreška.

Morali bismo naše pogreške i grijehe shvatiti ozbiljno. To u suprotnome samo dopušta grijesima da postanu gori. U konačnici možemo izgubiti smisao za grijeh i upasti u najgore moguće grijehe.

Mi više puta vidimo putanju duhovnog života poput pile. Mislimo da se naš duhovni život kreće gore-dolje poput naoštrenih zubi pile. Zbog toga možemo udobno živjeti u režimu malih promjena, u kojima se sve na kraju izjednači. Ne moramo imati aspiracije prema nečem većem. Međutim, taj je put opasan jer on može slijediti oštricu pile prema dnu sitnim koracima.

Ta se situacija može usporediti s pijanim čovjekom koji posrće s jednog mjesta prema drugome. On može tvrditi da može ići od jednog mjesta prema drugome bez ikakva problema, no sve u konačnici izađe na vidjelo. Posrtanje je samo mala devijacija koja se javlja putem. Međutim, on ne napreduje, nego je on naučen na posrtanje i stoga se priprema za pad nakon kojeg će se kotrljati po tlu.

Sebe varamo kada mislimo da ne trebamo reformirati svoje živote budući da su nazadovanja tako mala i beznačajna. Ne padamo toliko zbog dramatičnih događaja koji znaju uslijediti, nego zbog toga što se taj put pripremao godinama sitnih zanemarivanja. Svaki sitan ustupak poslužio je tome da nas oslabi i uzrokuje propadanje koje nas vodi u konačan pad.

Uspjeh u duhovnom životu dolazi od prepoznavanja kako ne postoji mirovanje u borbi za svetošću. Mi moramo stalno ustrajati u tome da savladamo naše nedostatke tako da se s njima suočimo licem u lice. Tada možemo snažno napredovati prema našem cilju te ne posrtati i padati na našem putu koji vodi u pakao.

Drugo važno pravilo duhovnog života jest to da svatko od nas bez iznimke ima u sebi tendenciju da ga privlači zlo i da zbog toga može s vremenom postati najgori kriminalac.

Ne uviđamo da su većina kriminalaca bili jednom obični ljudi poput nas. Međutim, budući da su popustili greškama i grijesima, postali su žrtve moralnih katastrofa koje su ih dovele do njihova pada.

Poput prvoga pravila koje bi trebalo biti očito, i ovo je također zanemareno. Također ne vjerujemo u njega budući da ima velike posljedice. Doista, ako svatko može postati kriminalac, tada svi možemo dijeliti istu sudbinu ako se ne potrudimo promijeniti živote.

Međutim, istina je da je većina kriminalaca počela ondje gdje smo mi danas. Oni su jednom bili obični ljudi koji nikada nisu smatrali da će postati kriminalci. U našem duhovnom životu mi moramo također vjerovati da možemo postati najveći grešnici na našem putu u pakao.

Jedan od najefikasnijih načina borbe protiv iluzija koje uzrokuju ova dva pravila jest poniznost. Poniznost nije poricanje naših kvaliteta ili pretjerana plašljivost. Poniznost je objektivno poznavanje nas samih, posebice naših mana koje nas vuku prema dolje. Poniznost nam također pomaže vidjeti te mane i shvatiti kako čak i najmanje mane mogu imati velike posljedice. Možemo objektivno vidjeti kako smo uvrijedili dobrog Boga koji želi da se spasimo.

Ako se ponizimo nakon što sagriješimo, uvelike ćemo profitirati. Ponos ljuti Boga, a nas sprečava da ozbiljno shvatimo našeg grijehe i pogreške. Poniznost nam omogućava da imamo pravo kajanje i da poduzmemo konkretne mjere pomoću kojih bismo izbjegli buduće padove.

 

Preuzeto i prevedeno uz dopuštenje sa stranice: www.returntoorder.org

Preveo: K.P.