O samom sv. Josipu u evanđeljima nije zabilježeno puno. Čak nije zabilježena nijedna njegova riječ, no djela koja je učinio za svoju zaručnicu i za svoga posinka govore same za sebe.

Ta djela odzvanjaju, osobito u današnje vrijeme kad su brak i obitelj pod napadom i kada živi uzori poput Josipa i Marije nedostaju u svakodnevnoj borbi protiv svijeta i zla.

Svima nam je dobro poznata rečenica sestre Lucije iz Fatime: „Posljednja bitka između Boga i Sotone vodit će se oko braka i obitelji.‟ Ta se bitka odvija svakog dana ispred naših očiju, a izvojevati je možemo upravo ispravnom i poniznom pobožnošću prema sv. Josipu, prema Glavaru Svete obitelji. To je uvidjela francuska stigmatičarka Marta Robin, koja je navijestila da će sv. Josip postati svetac trećeg tisućljeća zbog uništenja obiteljskih odnosa, deficita očeva i pravog očinstva.

Kad bismo htjeli prikazati sve karakteristike sv. Josipa, bila bi nam potrebna čitava disertacija. Zapravo bismo njemu mogli posvetiti čitavu jednu znanstvenu disciplinu, josipologiju, a sve to na temelju nekoliko opisa iz evanđeljâ.

Slijedi popis nekoliko najvažnijih karakteristika koje bismo mi, muškarci, svakako morali usvojiti od sv. Josipa:

  1. čistoća. Da sv. Josip nije živio u čistoći, Bog s njime ne bi ništa mogao učiniti, a on ne samo da je živio i čuvao svoju čistoću, nego je čuvao i čistoću svoje zaručnice, Djevice Marije. Zbog toga je postao poznat kao „njezin prečisti zaručnik‟. Čistoća je dar, a za taj dar moramo svakodnevno moliti. „Čisto srce stvori mi, Bože‟ trebala bi biti naša svakodnevna strelovita molitva, kao što je zasigurno bila sv. Josipu.
  2. pravednost. Kad bi se glasalo za najpoznatiju karakteristiku sv. Josipa, to bi zasigurno bila pravednost. Josip Mariju nije htio izvrgnuti sramoti zbog trudnoće, nego ju je otpustio, čime je pokazao da je pravedan. Međutim, starozavjetna ideja pravednosti zapravo bi označavala odgovornost prema Bogu, a na nju smo svi pozvani.
  3. poslušnost. Kad mu je anđeo Božji rekao da uzme Mariju za ženu, bio je poslušan i učinio je to. Naravno, to ne znači da će i nama Bog govoriti koga da uzmemo za svoga supružnika, no dat će nam određene naputke, migove, putokaze u našim izborima. Pokazat će nam koja je Njegova volja za naš život. Sv. Josip je svakodnevno osluškivao Božju volju i Gospodin ga je po toj volji usmjeravao prema svome velikom planu spasenja.
  4. pouzdanje. Na poslušnost se svakako veže pouzdanje. Onaj koji povjeruje u Boga, mora Njemu i vjerovati da bi imao čvrstu vjeru. Vjera, naime, nije samo znanje – ona je i pouzdanje, a sv. Josip je to pokazao više puta u svome životu. Zanimljivo je da Josipovo ime na hebrejskom znači „’Bog će nadodati‟ ili „neka Bog umnoži‟. Onaj koji naprestano traži kraljevstvo Božje, Bog mu uvijek nadodaje sve ostalo.
  5. autoritet. Autoritet je riječ koja se već izlizala pa se gotovo i ne poznaje njezino pravo značenje. Štoviše, mnogi ne razlikuju zdravi autoritet, koji služi za uspostavljanje zdravih odnosa, i nezdravi autoritet, koji samo služi za njihovo razaranje. Onoga trena kada je Josip pristao biti Marijin zaručnik i Isusov poočim, dan mu je zdravi autoritet i poglavarstvo nad njegovom obitelji, koji su i Marija, a kasnije i Isus, poštovali. Primijetite da Josip, kao glava obitelji, daje Isusu Njegovo ime, a ne Marija, prema autoritetu koji mu je darovan kao glavi obitelji. Osim kao glava obitelji, Josip je zasigurno bio i duhovni vođa svoje obitelji, predvodeći molitvu i brineći za duhovni rast i duhovnu zaštitu svoje obitelji, a u toj ulozi imao je njihovo poštovanje.
  6. ljubav. Kada muškarac primi poštovanje od svoje obitelji, osobito od svoje žene, spreman je sve učiniti i podnijeti za nju. Pun je ljubavi. On joj se dokraja daruje iz ljubavi. Kako znamo da je upravo to učinio sv. Josip? To vidimo po njegovim djelima, po njegovoj žrtvi, ali i po njegovu posinku. Požrtvovnu ljubav koju je imao prema svojoj obitelji, Josip je prenio na svog posinka, a On je tu ljubav pokazao na svome križnom putu i na samom drvu križa darovavši svoj život kako bismo mi živjeli u slobodi.

Ovo su samo neke od karakteristika koje možemo uočiti kod sv. Josipa i koje bismo svakako trebali usvojiti ako ga želimo u potpunosti nasljedovati. Neka nam upravo on bude uzor u ovom tisućljeću kako bi po njegovu zagovoru došlo do obnove naših obitelji. Sv. Josipe, Glavaru Svete obitelji, moli za nas!