Danas se slavi 400 godina od mučeničke smrti našega sveca – sv. Marka Križevčanina. Svojim životom pokazao je kako treba živjeti svoju vjeru, svjedočiti je i nikad je ne kompromitirati. U nastavku donosimo kratku biografiju sv. Marka Križevčanina, kao i molitvu za njegov zagovor.

Sv. Marko Križevčanin, rodio se 1589. u, kako mu i ime kaže, kraljevskom gradu Križevcima. Još se u svojoj mladosti opredijelio za svećenički poziv, a studirao je u Grazu i Rimu. U arhivu Papinskog zavoda ”Germanicum et Hungaricum” čuva se jedan dokument na kojem se može pročitati njegov potpis s dodatkom ”Croata”, tj. ”Hrvat”. Nakon završenog studija zaređen je za svećenika pa se vratio u svoju domovinu te neko vrijeme radio u Zagrebačkoj biskupiji, sve dok mu kardinal Pazmany nije povjerio službu ravnatelja sjemeništa u Trnavi u Slovačkoj. Tamo su djelovali i o. Stjepan Pongracz te o. Melkior Grodziecki, isusovci, koji su se, uz sv. Marka Križevčanina, brinuli za katolike i duhovno ih vodili. To nikako nije odgovaralo lokalnim kalvinima pa su optužili katolike da su namjerno izazvali požar u srpnju 1619. godine. Kao posljedica te optužbe, zapovjednik kalvinske naoružane garde, Juraj Rakoczy, ušao je s vojskom u grad i u tamnicu bacio trojicu katoličkih svećenika. Tu su ih nagovarali da se odreknu svoje vjere i vjernosti Papi te da postanu kalvini, no nisu uspjeli. Kada su sva trojica odbila odreći se vjernosti Petrovu nasljedniku, vojnici su ih mučili i odrubili im glave 7. rujna 1619. godine. Šest mjeseci nakon toga oni su dostojno pokopani zahvaljujući angažmanu grofice Palffy. Njihovi se grobovi mogu naći u uršulinskoj crkvi u Trnavi.

Spomenuti kardinal Pazmany pokrenuo je kanonsku istragu o njihovu mučeništvu, prikupio potrebnu dokumentaciju i tražio papu Urbana VIII. da ih proglasi svecima, no sam se postupak oduljio. Tek će 15. siječnja 1905. papa Pio X. svu trojicu proglasiti blaženima, a 2. rujna 1995. godine papa Ivan Pavao II. proglasiti svetima. Svakog 7. rujna, Crkva slavi sv. Marka Križevčanina kao priznatog mučenika i svjedoka svoje vjere, a grad Križevci ujedno organizira i dane sv. Marka s prigodnom devetnicom uoči njegova spomendana.

 

Molitva sv. Marku Križevčaninu

Bože, Oče naš!

Tvoji su mučenici sv. Marko Križevčanin, Stjepan Pongracz i Melkior Grodziecki podnijeli mučeništvo kao svjedočanstvo svoje vjere u Isusa Krista i Svetoga Oca. Molimo Te i mi Hrvati, sunarodnjaci sv. Marka Križevčanina, udijeli nam milost da svoju vjeru dublje razumijemo i snagom Duha Svetoga u njoj živimo.

Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.