21. lipnja 2024.

Marko Sesar

Marko Sesar iz Širokog Brijega, student je prava, povremeno piskaralo i novopečeni podcaster. Godine mu je lako brojati jer je 2000. godište, a dobar dio života i tih godina vezan mu je uz taj poznati, mučeničkom krvlju natopljeni, Brig i Framu Široki Brijeg. Upravo je ta Frama i jedan događaj na njoj zaslužan za to što je uspostavio dublji odnos s Bogom. I dalje aktivno djeluje u Frami, a pored studija i Frame voli pratiti sport, a ponekad rekreativno i zaigrati, posebno nogomet i tenis. Posebno voli i euharistijsko klanjanje, a osobito kada sudjeluje u animiranju s framinom glazbenom sekcijom. "Kad me strah spopadne, u Te ću se uzdati!"