Prava duhovna obnova nije opuštanje, nego aktivna i intenzivna borba protiv sebe

Sv. Franjo Saleški bio je ismijavan u svoje vrijeme jer nije propovijedao na uzvišen način, a propovijedi mu nisu bile ispunjene svjetlucavim frazama na...

Borba za molitvu

Svaki put u svojoj zemaljskoj službi, prije nekog velikog događaja, Isus je odlazio moliti u samoći. Prije nego što je započeo svoju javnu službu,...

Postoji dobro na ovome svijetu i za njega se vrijedi boriti

Stvarnost zla može biti jednostavno porazna. Kad nam postane jasno u kolikoj je mjeri zlo naizgled prevladalo u svijetu, i da, čak i u...

Bojna oprema: što je potrebno kako bismo se zaštitili i sačuvali vlastiti život

JAKOST BOŽJA U NAMA OVISI O NAŠEM HTIJENJU DA SE OBUČEMO U BOŽJU BOJNU OPREMU Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi...

Sv. Josip – strah zlih duhova

I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I...

Učinkovita oružja za svakodnevnu borbu protiv zloga

Svakog se dana oko nas, pa i u nama samima, odvija duhovni boj. Katolik koji toga nije svjestan vrlo će brzo postati mlaki katolik...