Potreban vam je dobar ishod u vašim pothvatima? Prijeko vam je potreban uspjeh u onome na čemu trenutno radite? Izmolite tada devetnicu Gospi od Dobrog Uspjeha koja ne ostavlja samog nikoga tko se njoj utječe.

 

ČIN POKAJANJA (prva molitva)

Vjerujem u Tebe, o Bože moj.

Ojačaj, o Gospodine, moju vjeru.

Ufam se u Tebe, o moj Bože.

Učvrsti, o Gospodine, moje ufanje.

Ljubim Te, o moj Bože.

Povećaj, o Gospodine, moju ljubav.

Kajem se što sam povrijedio Tebe.

O moj Bože, pomozi mi da iskusim pokajanje,

tako da mogu, pomoću Tvoje milosti

i sa snažnom zaštitom

svete Marije od Dobrog Uspjeha,

uvijek se oduprijeti grijehu.

O Gospodine, imaj milosti i milosrđa prema meni.

Amen.

 

UVODNA MOLITVA (druga molitva)

O najizvrsnija i besprijekorna Kraljice Neba,

sveta Marijo od Dobrog Uspjeha,

Najmilija Kćeri Vječnoga Oca,

Najdraža Majko Božanskog Sina,

Najdragocjenija Zaručnice Duha Svetoga,

Uzvišeni tronu Božanskog Veličanstva,

Hrame Presvetoga Trojstva od mjeseca kolovoza,

u kojem Tri Božanske Osobe

imaju pohranjeno blago

svoje snage, mudrosti i ljubavi!

Sjeti se, Djevice Marijo od Dobrog Uspjeha,

tebe je Bog učinio tako divnom

kako bi mogla priteći u pomoć jadnim grešnicima;

Sjeti se obećanja da ćeš se pokazati

Milosrdnom Majkom onima koji se tebi utječu.

Ja ti zato dolazim, Majko najmilosrdnija,

i ja te preklinjem, po tvojoj ljubavi koja dolazi od Najuzvišenijeg,

da mi isprosiš od Boga Oca

živu vjeru koja nikada ne gubi sjaj vječne istine;

Od Sina, čvrstu nadu koja uvijek teži doseći slavu

koju je On osvojio za mene Svojom krvlju;

I od Duha Svetoga

milosrđe tako goruće da bih uvijek živio

ljubeći Najuzvišeniju Dobrotu i tebe,

Najsvetija Djevice, sve dok te s tvojom pomoći,

zavrijedim ljubiti i radovati se tebi vječno u slavi.

Amen.

 

Mi te pozdravljamo, Marijo, kao Najmiliju Kćer Boga Oca.

Zdravomarijo…

Mi te pozdravljamo, Marijo, kao Izabranu Majku Božanskog Sina.

Zdravomarijo…

Mi te pozdravljamo, Marijo, kao Posebnu Zaručnicu Duha Svetoga.

Zdravomarijo…

Slavaocu…

 

*** Sada se moli posebna molitva po redoslijedu dana u devetnici! (treća molitva)

 

ČIN ZAHVALJIVANJA BLAŽENOJ DJEVICI (četvrta molitva)

O Djevice blažena među svim ženama! Nedostaje nam riječi da ti damo zahvalnost za nebrojene blagoslove koje smo primili iz tvoje ruke. Dan tvoga rođenja može se nazvati danom zahvaljivanja, radosti i utjehe. Tvoj plod je nagrada za čovječanstvo, radost Raja, dragi dar Boga i blagostanje naše domovine. Koje zasluge mi imamo, Blažena Djevice od Dobrog Uspjeha, da zaslužujemo imati tebe kao našu Majku? Neka Bog bude uvijek blagoslovljen koji je tako želio. Blagoslovljen također tvoj plod, Djevice Marijo, zato što nam ti, bez obzira na našu nezahvalnost, pružaš milostivu pomoć.

Tako si ti, najblaženija Majko, naša utjeha na zemlji, naše utočište, naša pomoć i naša zaštita u javnim i privatnim potrebama. Očuvaj nas od rata, kuge, gladi, oluja, potresa i svih nesreća, koje smo zavrijedili prema našoj krivnji. Moli za Svetu Crkvu i za njene poglavare. Čuj prošnje onih koji te zazivaju. Budi naša Zagovornica, naša Majka, nama koji polažemo svoje pouzdanje u tebe. Tebi se utječemo i kroz tvoj zagovor nadamo se zadobiti od tvoga Sina oproštenje naših grijeha i ustrajnost u toj milosti sve do smrti. Amen.

(Sada svatko tko uzdiže svoje srce k Bogu treba moliti kroz zagovor Blažene Marije od Dobrog Uspjeha milost ili blagoslov koji želi primiti.)

 

HVALE BLAŽENOJ DJEVICI (peta molitva)

O Djevice Marijo, naša Majko, nadmoćna nad svime na zemlji.

Odgovaramo: Priteci nam u pomoć i pokaži nam smilovanje, jer ti si naša Majka.

Iznad svih drugih, ti si se odazvala Riječi Očevoj, koji čini divne stvari tebi u čast.

Odgovaramo: Priteci nam u pomoć i pokaži nam smilovanje, jer ti si naša Majka.

Ti si najdragocjeniji hram Presvetoga Trojstva.

Odgovaramo: Priteci nam u pomoć i pokaži nam smilovanje, jer ti si naša Majka.

U tebi je ona ista čistoća u kojoj se Anđeli raduju.

Odgovaramo: Priteci nam u pomoć i pokaži nam smilovanje, jer ti si naša Majka.

Kršćanski puk naviješta da ti vladaš s desne strane Kralja Kraljeva.

Odgovaramo: Priteci nam u pomoć i pokaži nam smilovanje, jer ti si naša Majka.

O Majko Milostiva! O naša nado! Utočište onih koji su doživjeli brodolome i zvijezdo mora.

Odgovaramo: Priteci nam u pomoć i pokaži nam smilovanje, jer ti si naša Majka.

Vrata Nebeska, zdravlje bolesnima, svjetlo u tami.

Odgovaramo: Priteci nam u pomoć i pokaži nam smilovanje, jer ti si naša Majka.

Kroz tebe mi ćemo se naći pred Bogom i na sudu svetih, gdje On živi i vlada.

Odgovaramo: Priteci nam u pomoć i pokaži nam smilovanje, jer ti si naša Majka.

Usmjeri naše korake i pomozi nam, o slatka Marijo, u našim zadnjim trenutcima.

Odgovaramo: Priteci nam u pomoć i pokaži nam smilovanje, jer ti si naša Majka.

Primi ovu molitvu s naših blagih usana, koja ne mogu izraziti tvoju posebnu veličinu.

Odgovaramo: Priteci nam u pomoć i pokaži nam smilovanje, jer ti si naša Majka.

 

Antifona: Sveta Marijo, čuvaj bijedne duše, pomozi slabima, zagovaraj za unesrećene, zastupaj ljude, zagovaraj za kler, moli za puninu vjere. Dopusti svima koji slave tvoj spomen da iskuse tvoju milost i pomoć.

 

Moli za nas, Djevice od Dobrog Uspjeha!

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

ZAVRŠNA MOLITVA (šesta molitva)

Mi Te molimo, naš Gospodine i Bože, da nam udijeliš zdravlje duše i tijela kroz zagovor slavne Djevice Marije. Kroz njene zasluge i one od njezinog Djeteta Isusa, mi se ufamo da ćemo biti slobodni od postojećih zala i da ćemo postići vječnu radost. Amen.

 

PRVI DAN

Razmotri kako su velika i neusporediva čuda Boga Svemogućega. Jasno se vide blaga Njegova Milosrđa u milosti prema onima koje je otkupio. Uistinu, ako mi štujemo neizmjernu Njegovu Dobrotu u mnogim koristima kojima nas je obasuo, koliko više trebamo biti oduševljeni i ispunjeni u zahvalnosti za velike blagoslove Njegove Desne Ruke, za najizvrsnije i najzaslužnije stvorenje, Presvetu Mariju, koju nam je On dao za utjehu, posebno za one koji Mu služe i ljube Ga svim srcem, i inspirirane da različitim titulama i zazivima nju časte. Kroz takva štovanja primamo velike milosti pomoću njezina zagovora i zaštite. Ovo je iskustvo istinskih posvećenosti Majci Božjoj, a posebno onih koji se utječu njezinoj pomoći od istinskog veličanstvenog kipa Gospe od Dobrog Uspjeha, koji je postavljen u crkvi Kraljevske Bolnice u gradu Madridu, čudesnim od početka kada je ovo Blago na poseban i iznenadan način pronađeno u strašnoj neveri. Kao što je Bog rekao proroku Izaiji, On će izabrati one koji Njega nisu poznavali, a odbacit će one koji nisu vjerovali u Njegovu dobrotu i veličinu. Tako je Svevišnji izvršio Svoju volju da Svetu Majku časte i štuju pod zazivom od Dobrog Uspjeha.

Molitva:

Gospodine vječne dobrote, koji si čudesno napravio lik Presvete Marije, Ti si nam dao snagu zagovora po onoj kojoj se možemo utjecati s punim povjerenjem i tražiti njenu neposrednu zaštitu u našim potrebama. Udijeli nam pomoć kada molimo za milost i povjerenje tako da možemo znati, častiti i služiti Blaženoj Djevici, i to tako, da njenim zagovorom, možemo dostići na zemlji našu posvećenost i, poslije toga, biti sretni s njom u nebu.

 

DRUGI DAN

Razmotri kako je providonosno Svevišnji zaželio toliku milost čovječanstvu pokazujući skriveno blago dragocjena kipa Djevice Marije pod nazivom od Dobrog Uspjeha. Poslije smrti brata Bernandina de Obregona, osnivača Bratstva (kaluđera) Manje Braće za Pomoć Bolesnima (red sv. Franje Paulskog), izabran je Gabriel de Fountanad da ga zamijeni. Zajedno s Guillermom Rigosom putovao je u Rim kako bi zamolio Vrhovnog Svećenika za njegovu službenu potvrdu Instituta i za odijelo (habit) s ljubičastim križem po kojem se red razlikuje.

Kako su prolazili kroz grad Traiueras (pod jurisdikcijom Tortose u Katalunjskoj oblasti), zadesila ih je strašna oluja s munjama i gromovima i to toliko strašna da su njihova srca bila ispunjena smrtnim strahom. Preklinjali su Boga da im pruži sklonište gdje bi se mogli skriti i kako bi se mogli pripremiti za umiranje, jer ih je neumoljiva snaga oluje uvjerila da neće preživjeti. No Bog je u svom božanskom milosrđu tako htio pa je potraga za skloništem za njih bila nagovještaj radosne vijesti. U nalatima munja, oni su mogli prepoznati jedan novi put. Prateći novi put, mogli su vidjeti konture pećine postavljene daleko iznad njih na brdu. Čak i iz daljine mogli su vidjeti blještavilo koje osvjetljava njezin interijer i miris slatkaste i nebeske arome, intenzivniji od bilo čega na zemlji. Njihove su duše bile zahvaćene velikom radošću kao i osjećajem poštovanja i divljenja. U isto vrijeme osjetili su unutarnji poticaj i spoznali uzroke ovolika čuda.

Molitva:

O Bože, divan si u svim Svojim djelima. Ti uvijek možeš promijeniti najstrašnije životne događaje u dokaze Svoga milosrđa, a u najočajnijim olujama Ti možeš izvesti čuda Svoje milosti, kao što si učinio s Manjom Braćom kada su bili zahvaćeni smrtnom olujom. Dodijeli nam, kroz zagovor Kraljice Dobrog Uspjeha, vrline strpljenja, da podnosimo ustrajan duh iskušenja poslan od Tvoje Božanske Volje, koji u svakom trenutku Ti možeš promijeniti u utjehu u ovome životu i nakon toga dodijeliti nam Svoju vječnu nagradu u nebu, gdje mi želimo uvijek pjevati Tebi pohvale i pohvale Djevici Mariji. Amen.

 

TREĆI DAN

Razmotri kako su putnici, potaknuti milošću i privučeni znatiželjom da promotre takvo iznenađujuće čudo, krenuli na tu stranu gdje im se nudilo utočište. Skidajući obuću, oni su se popeli na brdo uz velike poteškoće, pomažući jedan drugome preko velikih kamenih gromada i oštrih stijena. Kada su se uspeli do pećine, koju su mogli promotriti uz bljeskove munja, koliko je samo bilo veliko njihovo iznenađenje u radosti i divljenju. Na tome su mjestu vidjeli da je ova pećina iznutra isklesana kao prostran hram. Unutra je zaštićeni kip Bogorodice koji drži malenog Isusa u lijevoj ruci, a žezlo u desnoj ruci. Dragocjena kruna bila je na njenom čelu. Njezina haljina, kao i ona od Djeteta Isusa, bila je jednostavno predivna, i oboje su imali haljine načinjene od ista materijala i u istome stilu.

Strane su bile ukrašene različitim vrstama cvijeća koje je prekrivalo pod i penjalo se uza zidove, ispunjavajući zrak predivnim mirisima Kraljice Neba. U stijeni je bila ugrađena svjetiljka, tako vješto izrađena da je sav taj prostor osvjetljavala s mnogo svjetla. Takva ljepota i uzvišenost častili su Divnu Gospu. Takvo iznenađenje i divljenje obuzelo je putnike. Uzbuđeni putnici promatrali su ovaj mali dio neba i umirili svoja srca u prisutnosti njihove Majke, koja je nakon strašne oluje iznenada prišla, ozračena ljepotom i osvjetljena lica, da im osigura utočište i utjehu u tim očajničkim i teškim trenutcima.

Tako se isto moja duša umiruje pred Majkom Marijom. Kada nas kušnje života i njihove opasnosti dovedu do skorog očaja, pođimo tada njoj s mirom i pouzdanjem, zahvaljujući Bogu koji je u Svojoj Svemoći dopustio da se taj kip čudesno nađe na tome skrivenom mjestu u čast Bezgrešnoj Djevici i to tako da je svi mogu štovati pod posebnim zazivom od Dobrog Uspjeha.

Molitva:

O Bože Milosrđa, koji nikada ne napuštaš u samoći onoga koji vjerno i usrdno služi Tebi usred nevolja i opasnosti života, i koji nas vodiš da pronađemo našu Majku i zagovornicu kao utočište u našim nevoljama, udijeli nam milost žarkog srca kako bismo tražili i pronašli Mariju, uvijek punu ljubavi i zaštite, tako da joj možemo služiti i, kroz njezin zagovor, zaslužiti da vodimo dobar i kršćanski život i da nakon svega budemo s njom zauvijek u nebu. Amen.

 

ČETVRTI DAN

Razmotri neizrecivu radost dobra Manje Braće dok su promatrali ova čuda. Kip naše voljene Majke sjajio je pred njima kao morska zvijezda i oni su se ničice prostrli pred njom da slave i zahvale za dar tako jedinstven i događaj tako izniman. Njihove misli i osjećaji rasli su do nebeskih razmjera i oni su vjerovali da sudjeluju u nečem nadnaravnom. Za sve što su vidjeli i osjetili među tim zidovima od stijena, na tom tako nepristupačnome mjestu i toliko dalekom od bilo kojih drugih kuća činilo se da je uprizoreno neljudskom rukom. Ponavljali su molitve zahvaljivanja sa zanosom.

Tada, moleći svjetlo i milost od neba da znaju što trebaju dalje činiti, odlučili su pokušati otkriti podrijetlo tog svetišta i kipa tražeći pobožne osobe ili zajednice koje su upoznate s ovim čudesnim štovanjem. Premda im se činilo nemogućim da je takva raskoš djelo ljudi, na mjestu tako povučenom i nepristupačnom, razboritost i pobožnost ih je upozorila da najprije poduzmu opreznu istragu o tome. Odlučili su ispitati stvar u najbližim zaseocima pećine, koji su bili do tri milje udaljeni, ali nisu našli nikoga tko bi im mogao dati i najmanje informacije o kipu. Čak niti neke osobe koje su pitane, a starije od 80 i 100 godina, nisu čule za kip ili bilo koje sveto štovanje u tim šumama i drugim mjestima u bližoj okolici.

Razmotri, dakle, na čuđenje i svetu radost Manje Braće, sada pronalazatelje iznimna otkrića, kako su se ponizili ponovno pred svetim kipom, nudeći njoj svoje velike zahvale sa zagrljajima i snažnim emocijama, odabirući nju kao svoju posebnu zaštitnicu i posrednicu pod vrlo znakovitim nazivom Majke od Dobrog Uspjeha. Srce je dirnuto osjećajima pobožne zahvalnosti i divljenja za takvu čudesnu milost koja je bila dodijeljena svetoj braći.

Ujedinimo se s njima u njihovim zagrljajima Marije, ljubeći nju i časteći je s velikim zahvalama, jer i mi je možemo po milosti pronaći na opasnim putevima života usred užasa oluja naših požuda.

Molitva:

O Bože vječne ljubavi! Ti nam daješ u našoj Majci dragocjeno utočište i utjehu, postavljajući Mariju na puteve naših životnih opasnosti. Tako ona postaje štit koji nas brani u progonima i opasnostima kao naša Majka Dobrog Uspjeha. Zahvalni za Tvoju dobrotu, mi ćemo odgovoriti kreposnim životom i stalnim štovanjem Blažene Djevice Marije, da kroz Njezin zagovor možemo naći nebo. Amen.

 

PETI DAN

Razmotri kako su sveti putnici, sada uvjereni da ovo dragocjeno otkriće pripada njima, postavili kip u košaru, i s tim tako susretljivim i snažnim društvom polako i sretno se uputili prema Rimu, gdje su bili tako veličanstveno primljeni od njegove Svetosti, Pape Pavla V., vrlo čestita i pobožna čovjeka. Oni su ga informirali kako su pronašli kip Blažene Djevice. Uvidjevši kako se tako dragocjeno osjeti njezina nadnaravna prisutnost, on je pao ničice pred kipom i spustio svoj dragocjeni zlatni prsten na vrat kipa, dodijeljujući milosti i oproste svima koji budu štovali ovaj kip.

On je zadužio sretne redovnike koji su našli kip na tako čudesan način da časte kip i posvuda gorljivo šire štovanje prema kipu. Oni su u ovome vidjeli znakove, osobito po imenu naše Majke od Dobrog Uspjeha kako ju je Papa nazvao, da je to nadnaravno otkriće. Ovaj izvanredan dar ubrzo je postao neiscrpan izvor milosti i čuda koji su inspirirali stanovnike grada Valencije gdje su vjerna braća ostavila kip. Kasnije je kip veličanstveno prebačen u prekrasnu crkvu u Madridu, glavnom gradu Španjolske, gdje je štovanje kipa kontinuirano dovodilo do novih čuda, a njezino se štovanje širilo Europom i američkim kontinentom.

Postavi sebe i svoju dušu u prisutnost Marijinu. To je susret koji te može nositi kroz najteže trenutke života, utješiti te njenim slatkim i radosnim pogledom. Pogledaj tada Svetog Oca prostrtog u vjeri i u njenoj prisutnosti, nudeći ti besplatno ovo najdragocjenije blago i pozivajući te da štuješ i vjeruješ u Marijinu pomoć. Budi zadovoljan položajem u koji te Bog postavio, zato što imaš Mariju, koja te poslužuje kao pratiteljica i zaštitnica. Zahvaljuj joj, blagoslivljaj je i predstavi joj se s puno ljubavi, s posebnom vjerom, nudeći svoje napore kako bi sve prevladao s odlučnošću i postojanošću kako bi zadobio iznimne milosti koje je toliko mnogo pobožnih ljudi primilo preko svetog kipa Majke od Dobrog Uspjeha.

Molitva:

O Svemogući Bože! Ti nam daješ Svoje najuzvišenije savjete. Presveta Djevica od Dobrog Uspjeha prati nas u našim hodočašćima, tako da nam ona služi kao smjer, straža i zaštita usred različitih borbi. Mi idemo njoj, ispunjeni pouzdanjem, i pronalazimo put jednostavnosti na putovanju prema mjestu gdje prebiva naš Vječni Otac, gdje će nam sve čemu žudimo biti darovano. Zapali naša srca ljubavlju prema Presvetoj Djevici od Dobrog Uspjeha tako da možemo ponuditi našoj Gospi, s darom zahvalnosti, čvrstu i stalnu ljubav, zaokupljenu našom žudnjom s velikim milostima primljenih od Tvojih Milosrdnih Ruku. Tako možemo uvijek imati njezinu naklonost u životu i njenu predivnu pomoć prilikom umiranja, da možemo zaslužiti vječno spasenje. Amen.

 

ŠESTI DAN

Razmotri kako je grad Quito i njegov najstariji samostan, samostan Koncepcionista, također iskusio posebnu naklonost veličanstvene Majke Dobrog Uspjeha, koja se čudesno ukazivala Majci Mariani de Jesus Torres, Španjolki i jednoj od Majki osnivačica toga samostana, godine 1610., 33 godine nakon osnutka samog samostana. Ova sretna i pobožna sestra molila je sama s posebnim štovanjem, zaklinjući za pomoć Mariju pod nazivom od Dobrog Uspjeha za potrebe vlastite duše, za svoje sestre u samostanu i za čitavo čovječanstvo. U žaru njezinih molbi, koje su upravljene s dubokom vjerom i pouzdanjem, ona je podigla željne oči prema nebu, zazivajući Majku da dođe i spasi je i dodijeli joj ono što je skrušeno molila s iskrenom namjerom za dobro samostana i za dobro Katoličke Crkve.

Odjednom, sjajno svjetlo obasjalo je crkvu i dobra sestra pala je u ekstazu. Um joj je svladalo iznenadno čudo i srce joj je bilo dirnuto neobjašnjivom radošću. Njezina je vjera porasla i njezino se štovanje povećavalo kao što se svjetlost raspršila netom prije njena začuđenog i zbunjenog pogleda. Jedinstvena radost zaokupila je njezino srce, a ona je udvostručila svoje molbe u ekstazi bezgranična povjerenja. Ta je duša pozvana da napusti zemlju i gleda nebo očima žive i prodorne vjere. Nebo za nju otvara put prema svjetlu božanske čistoće i osvaja je veličanstvom božanstva. „Pravednik živi od vjere.“ Dakle, pravednik živi Raj na zemlji, privlačeći svojom vjerom Svjetlo koje je postojano bez obzira na dan i noć.

Neka i nas također jača naša vjera u spoznajama otajstava. Gledajmo očima razuma, prateći primjer istinskih vjernih duša, sve aktivnosti našega života, ostavljajući postrani sve misli o privlačnom materijalnom životu. Usmjerimo naše razumijevanje s naporima vjere na puteve božanske Providnosti. Samo molitvom možemo napustiti zemlju i promijeniti naše misli o važnosti neba, gdje svemogući Bog i Marija, Njegova Kći, Majka i Zaručnica, živi i čeka na naše skromne molbe kao hodočasnika, koji prostrti pred njenim nogama molimo za milosti koje trebamo.

Molitva:

O nedostupno Svjetlo nadnaravne Istine, koja osvjetljava naše biće svojim nebeskim sjajem i vodi nas k Tebi, osvijetli naše umove svjetlom ustrajne i žive vjere. To je bila takva vjera koja je pokrenula našu Majku Dobrog Uspjeha da se ukaže pred očima blagoslovljene i vjerne časne sestre Majke Mariane de Jesus Torres. Zato što žarko želimo uživati u nadnaravnim dobrima, pomozi nam da budemo manje zabrinuti za ovozemaljske stvari. Sa zaštitom svete Marije te trajne i čvrste vjere u spoznajama otajstava, pomozi nam da živo kontempliramo Svjetlost našega konačnoga kraja i sudjelujemo u radosti gledajući Tebe i Mariju Bogorodicu za svu vječnost. Amen.

 

SEDMI DAN

Razmotri kako je sretna vjera, u žarkoj njezinoj molbi i prosvjetljenju jakim Svjetlom koje ju je obasjalo, kada je usmjerila oči prema izvoru tog sjaja, spoznajući pred sobom Gospu prekrasne ljepote i dobroga pogleda. Kada ju je svjetlost okružila, vidjela je Gospu kako drži u svojoj lijevoj ruci Dijete, koje je sjalo poput jutarnje zvijezde, puno milosti i dobrote, potpuno nježno i ljubazno. U desnoj ruci držala je prekrasno žezlo od sjajnoga zlata i dragoga kamenja, a iznad njene glave bila je veličanstvena kruna sa sjajnim kamenjem. Nosila je haljinu sličnu onoj na kipu (u Španjolskoj) Majke Dobrog Uspjeha, o čijem se čudesnom otkriću već ranije pročulo i kojem se pobožna časna sestra molila kada je otkrila milost ovog viđenja.

Njezina ju je snažna vjera u isto vrijeme potakla na radost i zbunjenost kada je bila posjećena od nebeske Majke. Njezina je duša bila zahvaćena radošću i zahvalnošću bez ograničenja, a njezino srce uronjeno u svete osjećaje. U mislima žive vjere te hrabre ljubavi i čvrstog povjerenja ona je upitala: „Tko si ti? I što želiš?“

Zatim, o čudo dobrote! Slatkim i blagim glasom, Gospa je odgovorila:

„Ja sam Marija od Dobrog Uspjeha koju ti pozivaš s tako nježnim osjećajima. Tvoja molitva mi je jako draga. Tvoja me vjera dovela ovdje. Tvoja me ljubav pozvala da te posjetim.“

Prouči, o dušo moja, jedinstvenu privilegiju blažene sestre koja je zavrijedila po svojoj vjeri, posvećenosti i žarkoj molitvi, da privuče prisutnost Marije Bogorodice i da je promatra tako ljupku, tako čistu i tako predivnu, da bude osvjetljena njezinim sjajem, da uživa u njenoj blizini i da čuje njezin najdražesniji glas. O sretnog li stvorenja! Kako je samo velika tvoja ljubav prema tvojoj nebeskoj Majci! Kako je snažna tvoja sklonost da se poniziš i blagosloviš Mariju! Kako je srčana tvoja želja da budeš s njom! Kako stalne, pažljive i bogobojazne su tvoje molitve!

Ova dobrota Marijina treba nas ohrabriti da je zazovemo s dubokom vjerom pod nazivom od Dobrog Uspjeha i da je uvijek molimo s pažnjom i povjerenjem, razmatrajući kako nas samo živa vjera i budna pažnja u molitvi čine zaslužnima da našu molitvu čuje i prihvati Presveta Djevica, koja nam neće odgovoriti s posebnim viđenjima, već s drugim milosnim darovima koji će nam pomoći pobijediti sve naše patnje i neprijatelje vjere.

Molitva:

O Bože dobrote, koji si se udostojao nagraditi vjeru i posebne osjećaje pobožnosti Tvojih izabranih duša s ukazanjima Presvete Majke Marije, čuj također i naše molitve kako bi prisutnost kipa od Dobrog Uspjeha mogla osvijetliti našu vjeru i povećati naše povjerenje da će ona dobrodušno poslušati naše molitve. Dodijeli nam nikad jaču vjeru u Tvoju očinsku dobrotu, učini nas da se sve više pouzdajemo da ćemo primiti ono za što molimo. Učini nas, također, ustrajnijima u našim molitvama, tako da, podržani s velikom hrabrosti naše snažne Očinske zaštite, budemo oslobođeni opasnosti koje nam prijete, kako bismo Tebi bolje služili i zadobili čast biti s Tobom i s Presvetom Bogorodicom u nebu u vječnosti. Amen.

 

OSMI DAN

Razmotri kako Sveta Djevica, ukazujući se časnoj sestri, nije htjela počastiti je s nekom prolaznom milosti, jer Bog ne daje svoje posebne darove osim kada ima providonosni plan za povećanje pobožnosti, potičući moralni napredak i pojačavajući vjersku disciplinu svih članova zajednice, zemlje ili čitave Crkve. Zbog tog razloga, Presveta Marija od Dobrog Uspjeha rekla je časnoj sestri: „Božja je volja da ti zapovjedim da imate izrađen kip koji će predstavljati ovo ukazanje u svim njegovim detaljima, koji će biti premješten u kapelicu samostana gdje sve sestre pobožno mole gledajući izravno iznad stolice poglavarice samostana, tako da mogu promatrati taj vidljivi kip kao njihovu prvu Majku Poglavaricu.“ Tako će taj kip potaknuti trajnu zahvalnost, posebnu pozornost u molitvi, savršenu poslušnost, čvrstu vjeru, uvjerenu nadu i gorljivu ljubav prema Blaženoj Djevici Mariji koja se ponudila sama predsjedati i upravljati ovim samostanom.

O, kada bismo imali živu vjeru! S takvim čašćenjem i štovanjem mi bismo se postavili pred taj kip. Kako željno bismo podsjećali sebe na njeno ukazanje tako puno dobrote i obećanja i milosti. Kako bismo uvjereni bili u svojim prošnjama, kako pažljivi u svojim molitvama, kako gorljivi u svojoj posvećenosti, kako spontani u svojoj poslušnosti, kako redoviti u poštivanju zapovijedi i obvezama svoga zemaljskog života.

Oživi, o dušo moja, svoju vjeru ako si je izgubila, pitaj Boga i Mariju od Dobrog Uspjeha da ti je dodijele. Tako, primajući pogodnosti posebna dara i jedinstvene privilegije imati Mariju od Dobrog Uspjeha kao našu zagovornicu, možda nećemo biti odgovorni za nedostatak zahvalnosti za dar koji nam je Providnost dala da poveća našu pobožnost i potakne nas u jačanju vrlina vjere, povjerenja, čestitosti, poslušnosti i ispunjavanja svih naših dužnosti i obveza.

Molitva:

O Bože, voljeni zaštitniče pobožnih osoba, obitelji i zajednica, koje u Svojoj Providnosti čuvaš i štitiš, zbog njihove pažljive molitve i ispunjavanja životnih dužnosti, čuj sada naše molitve. Budi obazriv na naše vapaje, zapali svjetlo naše vjere u Svojoj snažnoj zaštiti, tako da se ne bojimo neprijatelja. Jer ako ćeš nam Ti pomoći, ništa nam neće naštetiti. Dodijeli nam neograničeno pouzdanje u Presvetu Djevicu Mariju od Dobrog Uspjeha i milost poslušnosti i poštivanja naših Pravila (ili ispunjavanja dužnosti našeg osnovnog staleža), tako da možemo biti dostojni Presvete Majke i moćne Zaštitnice. Daj da Ti zauvijek budemo zahvalni i poslušni tako da u onaj dan možemo pjevati i dati Tebi slavu i hvalu u nebu, Tebi koji si dao da častimo Mariju, kao Kćer, Majku i Zaručnicu Presvetoga Trojstva, jednoga Boga koji živi u vjekove. Amen.

 

DEVETI DAN

Razmotri kako se ponizna sestra osjećala kada je slušala zapovijed Presvete Marije da mora izraditi kip iste veličine i izgleda kao što vidi u ukazanju. Ona se ispričala govoreći kako to neće biti moguće, jer nijedan umjetnik ne može kreirati takvu unikatnu divotu u tako preciznim i zahtijevnim mjerama. Predivna Gospa, s velikom i posebnom strpljivošću, odgovorila je: „Ne boj se zbog toga. Skini povez oko struka i izmjeri moju veličinu.“

Budući da se uplašila, u pobožnom se strahu nije usudila dotaći Mariju svojim rukama. Nebeska Kraljica sama je uzela jedan kraj poveza i podigla ga sve do svoje glave, dok je sestra dotaknula drugi kraj sebi do stopala kako bi izmjerili točnu veličinu čudesna viđenja. Tada je Presveta Marija rekla: „Ovdje, kao što sam ti rekla, imaš visinu kipa za koji trebaš dati naredbu da se izradi, a ostale mjere trebaju biti u razmjeru s ovom. Postavi kip na mjesto koje sam označila sa žezlom i ključevima samostana u mojoj desnoj ruci, jer je moja želja da budem zagovornica i zaštitnica ovog samostana.“ Izričući te riječi, ukazanje je prestalo.

Srce sestre koja je upravo primila znak primilo je milost i zahvalnu misiju, bilo je ispunjeno zahvalnošću i toplim osjećajima za Presvetu Djevicu Mariju. O traži, dušo moja, u svom srcu ove osjećaje i budi otvoreno u zahvalnosti za Mariju od Dobrog Uspjeha, našu Zagovornicu i Zaštitnicu. Poštuj njezin lik s najvećom mogućom zahvalnosti i gorljivom željom odgovoriti na tako jedinstvene milosti živeći svetim životom, poslušno i obazrivo na sve svoje staleške dužnosti.

Tada je sveta sestra koja je bila počašćena ovom vizijom pozvala uspješna umjetnika da započne rad na kipu za koji je sama Marija zapovjedila da se izradi. I tako će ovaj kip, pun slatkoće i veličanstva, trajati do konca vremena. Štujući je u gornjem oltaru ovog samostana, pobožne osobe prilaze uvijek k njoj s najtežim dvojbama i problemima. Tako je ona postala utočište za sve ljude koji dolaze k njoj u svojim potrebama, a kroz njezinu zaštitu zadobiveni su mnogi blagoslovi i posebne milosti.

Mjere koje je Marija dala simboliziraju mjere poniznosti, poslušnosti i ljubavi prema Bogu i bližnjemu, a ona nam ih je dala tako da ih mi možemo nastojati dalje prenositi. Slijedeći njen primjer i ti možeš napraviti lik Blažene Djevice u svome srcu. Teži k tome poput svete sestre da napraviš moralni lik Blažene Djevice prema svojim mjerama i osjećajima, u svom držanju i načinu djelovanja, u vjernosti svetim pravilima i svojim molitvama, u svojoj blagosti i iskrenosti, u svojoj čistoći i odvojenosti od zemaljskih stvari, težeći samo nebeskim dobrima.

Molitva:

O Bože! Blagi Oče svih Svojih stvorenja koji u svakoj prigodi pokazuješ Svoju očinsku brigu i pomoć za nas, prije svega dajući nam Presvetu Mariju kao našu Odvjetnicu, Zaštitnicu i oblikovani ideal svih vrlina, ispuni naša srca trajnom željom da slijedimo našu Majku i Kraljicu, oblikuj naše misli, želje i aktivnosti nakon ovih o Presvetoj Djevici Mariji tako da možemo biti poput nje u svoj našoj prirodnoj slabosti. Pomozi nam Svojom božanskom milošću da svladamo naše požude i primimo izabrane milosti koje naša Majka dodjeljuje svojoj djeci koja s povjerenjem prilaze k njoj kao Odvjetnici, pritisnuti svojim potrebama. Mi je želimo pronaći spremnu da nam pomogne u zadnjim i teškim trenutcima našega života i nakon svega uživati u zadovoljstvu njene prisutnosti u nebu u sve vjekove. Amen.