“Ako ne možete nahraniti stotinu ljudi, nahranite jednog čovjeka!” – poručila nam je sv. Majka Tereza iz Kalkute. To bi ujedno bila i misao vodilja Ljetne eKATEHEZe vjeroučitelja Miheala Kelbasa u kojoj obrađuje temu ”Marijinih obroka”.

U intervjuu s koordinatoricom ”Marijinih obroka” Đurđicom Lucić tako nam otkriva što su to zapravo ”Marijini obroci” i kako je ta inicijativa nastala, kako je moguće uključiti se u nju te koja su njezina osobna iskustva boravka u Beninu.

Kelbasova sugovornica otkrila je i kako je zapravo vrlo malo potrebno da se jednom djetetu osigura svakodnevni obrok u školi, čime se zapravo mijenja sudbina te djece. Za samo 132 kn – cijelu školsku godinu – jedno dijete ima svaki dan obrok.

Đurđica Lucić ukratko je predstavila i tri dokumentarna filma ”Marijinih obroka”: DIJETE 31, GENERACIJA NADE i LJUBAV DOPIRE SVUDA koji vam još više mogu približiti čitavu inicijativu ”Marijinih obroka”.

Više o ”Marijinim obrocima”, naravno, pogledajte i u Ljetnoj eKATEHEZI: