Sveti sat – najvažniji u životu!

„Najveća ljubavna priča svih vremena sadržana je u maloj, bijeloj hostiji”, kazao je sluga Božji Fulton Sheen, a Zvonimir Žulj, mladi influencer s YouTube kanala Defensor Veritatis, poručuje kako je sveti sat, klanjanje pred tom malom, bijelom hostijom, apsolutno najbolje uloženo vrijeme u vašem životu.

„Sveti sat je jednosatno klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom. To je posebno i milosno vrijeme u kojem se Božje srce prelijeva u ljudsko i ljudsko u Božje. To su trenutci duboke Božje bliskosti i intimnosti. To je najveće čudo koje imamo na zemlji”, dodaje Zvonimir Žulj.

U ovome videu on svjedoči kako mu je upravo sveti sat radikalno promijenio život i donio velike blagoslove, na svakome koraku, kao i velike preobrazbe osobnosti. Određeni grijesi koji su mu postali navika – odjednom su nestali, iskorijenili su se. Tako je dublje mogao upoznati Božju ljubav. „Najveća odluka koju možete donijeti jest da budete sa svojim Bogom svaki dan na sat vremena”, zaključio je Žulj.

Što još Žulj kaže o svome iskustvu pred Presvetim i što nam sveci pa i sam Isus govori o svetom satu – pogledajte u videu u nastavku.