“Njegovali su duh odvojen od realnosti.

Zatvorili se često u sferu transcendentnosti, na štetu stvarnosti.

Zaspali u miru, konzervatizmu, formalizmu, nekom konformizmu, a pustili,
da mase vrtoglavom dinamikom slijede svoj put…

Drijemaju na jastucima vječnosti i evanđelja, a puštaju da se politički, socijalni i ekonomski život razvija bez praktičnog vodstva kršćanstva.”

dominikanac Jordan Kuničić (1908.-1974.) o nama kršćanima koji spavamo i dopuštamo nastanak totalitarnih ideologija

 

Foto: Pixabay