”Duh posinstva” nova je pjesma glazbenog sastava ”Amorose” koju s njima izvodi Ivan Seletković, koji je napisao glazbu i tekst za samu pjesmu.

Pjesma je nastala prema 4. poglavlju Poslanice Galaćanima, a govori o otkupiteljskoj moći Isusa Krista koji nam je po svojoj žrtvi vratio duh posinstva po kojem svi postajemo Božji sinovi i kćeri. Po tom nas duhu On dalje potiče: ”Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.”