Sv. Joakim i Ana roditelji su Bl. Djevice Marije, o kojima u Bibliji, nažalost, nema spomena. Sve što o njima znamo, znamo iz jednog apokrifnog spisa sv. Jakova iz sredine 2. stoljeća, prema kojem su oni bili pobožni, imućni i mudri ljudi, a Marija im se rodila kada su već bili u poodmakloj dobi.

Joakim je tako polovicu svojih prihoda dijelio siromasima, a polovicu je davao u Hram. Jednom prilikom kada je prinosio svoju žrtvu u Hramu, izvjesni Ruben predbacio mu je nevrijednost jer on s Anom nije imao djece. Naime, u Izraelu se smatralo kako nijedan pravednik ne ostaje bez potomaka. To je Joakima vrlo pogodilo pa se na 40 dana povukao u pustinju kako bi molio i postio te tako isprosio potomka od Gospodina. U međuvremenu je i Ana vapila Gospodinu moleći za plodnost.

Jednoga dana ukazao im se anđeo, prvo Joakimu u pustinji, a zatim i Ani te im navijestio da će postati roditelji. Joakim i Ana obećali su Gospodinu, ako im bude darovano dijete, da će ga posvetiti u hramu. Tako je Ana u poodmakloj dobi rodila kćer i dala joj ime Marija, a kada je Marija navršila tri godine, roditelji su je odveli u Hram i prikazali Gospodinu.

Na slikama i kipovima sv. Ana je najčešće prikazana kako tumači maloj Mariji židovski Zakon i kako je uči moliti, dok Marija pažljivo i pobožno sluša.

O daljnjem životu Joakima i Ane, kao i o Marijinu djetinjstvu, ništa ne znamo. Predaja nam ništa ne govori o tome jesu li Joakim i Ana doživjeli Isusovo rođenje.

Pobožnost prema Marijinim roditeljima bila je raširena na Istoku od prvih dana kršćanstva, dok se ona na Zapadu proširila tek krajem 12. st. Zanimljivo je to da je u istočnoj crkvi jače štovanje sv. Joakima, a u zapadnoj sv. Ane.

U Europi, a osobito u Hrvatskoj, sveta je Ana izuzetno popularna. Njeno ime na hebrejskom znači ʽmilostʼ. Zazivaju je kod neplodnosti i izgubljenih stvari, a zaštitnica je majki i baka, trudnica i roditelja bez djece. Ima Joakim na hebrejskom znači ʽBog čini jakimʼ. Zaštitnik je bračnih parova, stolara i trgovaca platnom.

Prema novom rimskom kalendaru, od 1969. godine zajednički je blagdan sv. Joakima i Ane 26. srpnja. Sveti Joakim i Ana postali su simbol starosti koji se otvara plodnosti, milosti i Božjoj jakosti.