Vječne istine

Život kratak, a smrt stalna:

njoj se ne zna dan ni čas,

ako vrijeme gubim sada,

ne ću ga imat zadnji čas.

Jednu samo imam dušu,

nju mi dade dobri Bog,

propadne li ona ludo,

što će biti od zla tog?

Bog me vidi, Bog će sudit:

il’ u pako il’ u raj,

il’ u raju vječna slava,

il’ u paklu vječni vaj.

Svemu dođe jednom konac,

al’ vječnosti nikad kraj,

il’ u raju vječna slava,

il’ u paklu vječni vaj.