”Ubiti zametak u majčinu krilu znači kršiti pravo koje Bog daje začetom životu. Rasprava o spoznaji je li već riječ o ljudskom životu samo prikriva jednostavnu činjenicu: Bog je htio stvoriti čovjeka kojeg se namjerno sprječava da se rodi. To nije ništa drugo nego umorstvo. Ako je osobni i dušobrižnički odnos prema onome koji ga čini nedvojbeno raznolik zbog pobuda koje su dovele do toga djela; ako je točno da takav čin očaja proizlazi iz krajnje osamljenosti i ljudske ili društvene bijede, krivnja za to više pada na zajednicu nego na pojedinca; ako je konačno istina da novac uspijeva prikrivati puno razuzdanosti dok se isti čin, usprkos mnoštvu zapreka, lakše otkriva, kad ga počini siromah, ipak je riječ o ubojstvu. Kategoričko odbijanje Katoličke Crkve koja se protivi uništavanju djeteta kad je život majke u opasnosti daje misliti o onome što se općenito čini. Ako dijete od Boga dobiva pravo da živi, i ako je već sposobno za život, iznimno je dvojben čin namjerno ga ubiti zbog majčine hipotetičke naravne smrti. Majčin je život prešao u Božje ruke, a djetetov se život samovoljno upropaštava. Ljudski izgleda nemoguće odlučiti koja je od dviju egzistencija dragocjenija. Time što se rođenje sustavno onemogućuje u braku i time što se isključuje želja za djetetom, isto se tako oduzima životno pravo na rođenje. Takav načelni pristup u suprotnosti je sa smislom braka i s blagoslovom koji Bog daje bračnim drugovima rođenjem djeteta.”
Dietrich Bonhöffer, Etika
Foto: Unsplash