Komunizam  je  u  početku  nastupio  svom  perverznošću,  ali  je   brzo  uvidio  da time  od sebe odvlači ljude. I što  učini? Promijenio  je  taktiku i  svoje  je  zle  nacrte i  nauke  sakrio  pod  dobre  stvari  i  ustanove.

Zato  govore  sada  o  svjetskom  miru,  a u  isto  doba  raspaljuju  stalešku  borbu  i potiču  sve  veće  naoružanje.  Tako  osnivaju  udruženja  i  časopise  pod  bezazlenim  imenima,  čak  se  žele  uvući  u katolička  društva.  Katolike  pozivaju  na  suradnju  na  humanom  i  karitativnom  polju.  Obećavaju  da  će  se  komunizam  blago  ponijeti  u katoličkim  zemljama i  očuvati  slobodu  savjesti.

Ta (komunizam)  prijeti  na  sve  strane.  Rusija  ne  će  zapriječiti  svjetske  revolucije  niti  zbaciti  sa  sebe boljševički  jaram. A  Europa?  Ni ona, ako  to  poduzmu  liberalci  neodlučnih  i  nejasnih  pogleda.  Treba  da  istupe  ljudi, koji  će materijalizmu  komunističkih  propagatora  suprotstaviti  nadnaravne  vrednote  i  moć  Kristovih  načela.

Ante Alfirević D.I. (1875.- 1945.)