Postoji li neki opisani put do poslovnog uspjeha koji možemo spoznati i protumačiti kroz Sveto pismo? Prije svega treba odgovoriti na pitanje što je to poslovni uspjeh i kakva su njegova obilježja.

Kriteriji ovise o osobi koja definira što predstavlja poslovni uspjeh. Praktično, svaki čovjek i poduzetnik ima slobodu izreći i vjerovati što predstavlja poslovni uspjeh za njega osobno, a u skladu s time i djelovati. Poslovni uspjeh se ostvaruje kroz poduzetništvo i rad, a to nužno podrazumijevaju postojanje odnosa s drugim ljudima i organizacijama koje poslovnim jezikom nazivamo dionicima. Dionici su sve zainteresirane strane za neki posao, odnosno zajedničko stvaralaštvo. Svaki dionik, bilo da je riječ o radnicima, poslodavcima, dobavljačima, kupcima, investitorima, financijerima, vlastima i drugima nastoji zadovoljiti vlastite poslovne interese kroz poslovni subjekt. Svaki dionik ima slobodu kreirati sliku što za njega znači uspjeh.

Uspjeh koji se planira ostvariti treba suradnju s drugima, a svaki dionik ima svoju sliku uspjeha. Drugim riječima, u poslovnoj mreži relacija ima toliko slika uspjeha koliko ima dionika. Međutim, sloboda u kreiranju vizije uspjeha i čovjekovo djelovanje da se taj uspjeh realizira prečesto zadire u slobodu drugih ljudi i poduzeća te umjesto mira, blagostanja i uživanja uspjeha, mnogi proživljavaju nemire, strahove i kaos u vlastitu životu i poslovnoj organizaciji.

Kako se postiže ravnoteža interesa između različitih strana u poslovnom odnosu kada su pozicije na prvi pogled suprotstavljene? Primjerice, prodavači žele veće cijene i profit – kupci želi niže cijene i manje troškove, poslodavci žele niže troškove rada – radnici žele veće plaće, poduzetnici žele manja porezna opterećenja – vlasti žele veće prihode proračuna, banke žele veće prihode od kamata – primatelji zajma manje iznose anuiteta… Promatramo li na ovaj način poslovne odnose zaključujemo kako je praktično nemoguće postići neki model općeg konsenzusa koji bi pomirio interese različitih dionika u procesu stvaranja. Međutim, ovakvo promatranje poslovnih odnosa i poduzetništva ne samo da je površno, već je iz temelja pogrešno. Uzrok takva doživljaja poduzetništva kod mnogih je u slici uspjeha koja proizlazi iz prenaglašenih vlastitih interesa, uzdiže vlastiti ego iznad drugih i usmjerena je na stranu onih koji imaju moć nad drugima.

Poduzetništvo je stvaranje koje treba biti na korist ljudima i svim dionicima koji stvaraju. Zato je nužno da su interesi dionika u ravnoteži, a ne u suprotnosti. Uspješni ljudi znaju odrediti pravu mjeru u svemu i osjetljivi su da ne zakinu drugoga u njegovu pravu na nagradu. Poduzetništvo i rad koji su u ravnoteži i na korist dionicima vode prema zajedničkom uspjehu, radosti i blagostanju. Poduzetnik si mora postaviti pitanje jesu li dionici zadovoljni, i ako jesu, uspjeh dolazi sam po sebi. Možemo tvrditi prema Dekalogu i spoznajama iz Svetog pisma da takav poslovni uspjeh i Bog definira kao čovjekov istinski uspjeh (Pnz 11, 13–15). Važan kriterij postizanja održiva poslovnog odnosa i stvaranja preduvjeta uspjeha jest da se svaka strana stavi u poziciju druge strane prije početka pregovora i dogovora. Kada spoznajemo i aktivno razmišljamo o okolnostima i dobrim interesima naših poslovnih partnera, eksponencijalno povećavamo vjerojatnost za poslovni uspjeh. Poduzetnici i radnici koji razmišljaju o interesima druge strane i nastoje pomoći dionicima da ostvare svoje pozitivne interese kroz poslovni odnos, ponašaju se onako kako je Gospodin zapovjedio kršćanima da se ponašaju kada je rekao da ljube jedni druge. Isus je naglasio da je u Zlatnom pravilu sav zakon i proroci, a ono glasi da „…što želite da ljudi vama čine, činiti i vi njima“ (Mt 7, 12).

Dakle, ima veliko značenje zašto se ovo pravilo zove Zlatno pravilo! Kriterij poslovnog i životnog uspjeha je u ovom pravilu. Kada smo zaokupljeni problemima i potrebama drugih, djeluju neke Božje silnice koje ne vidimo i poslovni uspjeh dolazi kao zakon prirode. Pravi poduzetnici i lideri jedno misle, govore i čine i zato lako prepoznaju poslovne partnere koji se isto tako ponašaju i s njima s velikim zadovoljstvom sklapaju poslove i vode nove projekte. Kome su djela svjetla, taj ne želi tamu pored sebe, a tko čini djela u tami, njemu se svjetlo čini poput tame, jer još nije vidio svjetlo. Prema tome, uspješni poduzetnici su samo oni koji stvaraju na korist dionicima prema Zlatnom pravilu i koji dijele nagradu i radost zajedničkog uspjeha.

Slabi poduzetnici u dionicima vide prijetnje od gubitka pozicije i oni ne mogu poštovati Zlatno pravilo uspjeha. Slabi poduzetnici jedva da poštuju ljudsku mudrost koja glasi „što ne želiš da drugi čini tebi, nemoj ni ti njemu.“ Međutim, ovo ljudsko pravilo drevne kineske mudrosti nema stvaralačku snagu ljubavi Božje, već ljudski oprez i suzdržanost. Ovo pravilo ne vodi uspjehu, već zadržavanju pozicije. Poremećaj ravnoteže u poduzetništvu između interesa različitih dionika zbog naglašenih interesa jedne strane nužno vodi prema nezadovoljstvu drugih dionika. Kada ljudi promatraju poslovni odnos na pogrešan način isključivo iz perspektive „više za nas“ i ne zanimaju se za interese druge strane, tada zapravo dokazuju da nemaju kreativnog poduzetničkog potencijala. Razlog tome je u činjenici da prevladava strah od gubitka nad prilikom za stvaranje. Strah je najveći neprijatelj kreativnosti i osobe koje su u strahu ne mogu biti kreativne.

Štoviše, posljedice strahova su prečesto zavisti, lijenost, spletke i druga neprimjerena i destruktivna ponašanja, a katkada povučenost, pasivnost i manjak samopouzdanja. Strah blokira svaki kreativni rad i omogućava samo odrađivanje posla. Uzroci strahova su nedostatak Božje ljubavi, zatim emocionalne rane drugih ljudi i iskustva osobna neuspjeha. Osobe koje se jako boje nekog gubitka ne mogu biti uspješni poduzetnici. Potrebno je najprije biti iscijeljen od strahova, a Krist Gospodin daje odgovor na pitanje kako?. Promatrajući iz perspektive etike u poslu, nedovoljno uspješni su oni koji ostvaruju dobit, a izbjegavaju plaćanje dobavljačima, plaćanje poreza državi ili kod kojih radnici rade za niske plaće, poslove ostvaruju na namještenim javnim natječajima ili im pogoduje zakonodavac i vlast.

Pravedni poduzetnici su kao lideri osjetljivi na organizacijske nepravilnosti i oni su spremni do krajnjih granica boriti se za pravednost i uspostaviti pravednost u poslovnim odnosima sa svim dionicima unutar i izvan organizacije. Rad na pravednosti u organizacijama i poslovnim odnosima nužno podrazumijeva velike otpore i to predstavlja trpljenje pod križem. Takvim liderima nije važno što će drugi ljudi o njima govoriti, već što od njih traži Gospodin da provedu u konkretnim okolnostima. Što govore ljudi skloni lažima, manipulacijama, negativnostima, neradu i antipoduzetničkom ponašanju ne treba biti uopće važno za lidere koji žele služiti Gospodinu. Slušanje ljudi s lošim sklonostima i popuštanje njihovim zahtjevima znači slabost i nevjeru Gospodinu koji nije popustio zlome duhu i zlim ljudima ni u jednom trenutku.

Isus je rekao da će svaki koji je „niti studen niti vruć“ biti odbačen. Niti jedan lider ne može smatrati da je na Božjem putu, a čini kompromise na sve strane s pojedincima koji su izrazito agresivni i negativni u pogledu vrijednosti stvaranja. Kada je riječ o negativnom i agresivnom zahtjevu osoba sklonih manipulacijama i lažima, lider mora biti do krajnjih granica čvrst i pravedan, spreman na bitku u kojoj nužno pobjeđuje Bog ako ostane nepopustljiv. Bog voli čvrste i nepokolebljive lidere i njima daje velike milosti za borbu protiv zla. Naš Bog želi velik red i daje u izobilju kada smo do kraja predani Njegovoj volji. Uskrsli Gospodin dopušta samo hrabrima da upoznaju i slijede Njegov pobjedonosni put prema uspjehu.

 

Foto: Pixabay

Prethodni članakDođite na 2. Mladifest u Hrvatskoj!
Sljedeći članakdon Damir Stojić o vjenčanjima
Dr. sc. Vladimir Grebenar diplomirao je marketing menadžment i završio postdiplomski sveučilišni studij iz poduzetništva na ekonomskom fakultetu u Osijeku. Doktorirao je na Međunarodnom međusveučilišnom Interdisciplinarnom studiju Poduzetništvo i inovativnost pri Međunarodnom centru za poduzetničke studije (ICES, International Centre for Entrepreneurial Studies). Posjeduje višegodišnje iskustvo top menadžmenta i upravljanja velikim i složenim poslovnim organizacijama iz djelatnosti građevinske proizvodnje i trgovine. Vlasnik je i direktor konzultantskog poduzeća Holspico d.o.o. i posjeduje višegodišnje konzultantsko iskustvo. Predavač je predmeta iz područja marketinga, poduzetništva, računovodstva, strateškog i operativnog menadžmenta, trgovinskog poslovanja, poslovne komunikacije, obiteljskog poduzetništva, projektnog menadžmenta i upravljanja rizicima na stručnom studiju Europska poslovna škola (EBUS). Sudjelovao kao gost predavač i na drugim stručnim i sveučilišnim institucijama. Predavač je na programima stručnog usavršavanja iz projektnog menadžmenta, računovodstva i kontrolinga u ustanovi Experta iz Zagreba. Poslovno surađuje i s drugim institucijama u programima cjeloživotnog obrazovanja. Objavio je preko 20 radova u zbornicima sa znanstvenih konferencija i simpozija i napisao knjigu iz projektnog menadžmenta koja je trenutno na recenziji. Intrizična radoznalost učenja i spoznaje novih znanja najveći je hobi. Košarka, nogomet, plivanje i trčanje aktivnosti su koje život čine boljim. Najveći osobni uspjeh i najveće zadovoljstvo su zajedničko vrijeme provedeno sa obitelji, suprugom i sedmero male djece.